Skip to content

SaltX ingår avtal med norska energibolaget Östfold Energi

- Statliga Enova finansierar pilotprojekt med 1,8 MNOK Energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) som är listat på NASDAQ First North Premier i Stockholm – och norska energibolaget Östfold Energi AS har tecknat ett samarbetsavtal gällande vissa rättigheter att marknadsföra, sälja och leverera EnerStore-system. Samtidigt har norska energimyndigheten Enova beviljat ett bidrag om 1,8 miljoner norska kronor för att genomföra ett pilotprojekt. Anläggningen kommer att installeras hos en av Östfold Energis kunder under 2019. 

SaltX och Östfold Energi har under året utvecklat konceptet och genomfört en förstudie i vilken storskaliga tester slutfördes i september vid ett fjärrvärmeverk på Åland.

Vi ser en ökande efterfrågan på kylning hos våra fjärrvärmekunder. SaltX-tekniken är en intressant möjlighet till en konkurrenskraftig lösning som vi vill testa. Vi tror att marknaden för denna typ av produkt kan vara stor inte bara i Norden utan även globalt.”, säger Oddmund Kroken, VD på Östfold Energi.

SaltX ansvarar för att leverera saltmaterial och tillhörande komponenter medan Östfold Energi installerar och driftsätter pilotanläggning med teknisk ledning och support av SaltX. Syftet är att driftsätta pilotanläggningen och visa upp den som referens för andra intresserade klienter.

Östfold Energi är verkliga pionjärer inom området som vågar satsa och visa vägen med denna nya teknik. För att kommersialisera lösningen fullt ut, kommer vi och Östfold Energi även att involvera ledande systempartner.” – säger Christofer Rhén, affärsutvecklingschef på SaltX.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: tel: +46 70 560 02 68
 

********************************************

Om Östfold Energi

Östfold Energi AS (www.ostfoldenergi.no) är en ledande energiproducent inom vind, vatten och fjärrvärme i Norge.Östfold Energi ägs av Östfold fylkeskommun och övriga kommuner i länet. Förra året producerade Östfold Energi 2 217 GWh. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. 
SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Stockholm
2018-10-15