Skip to content

SaltX ingår samarbete med ledande indisk cementproducent

I framgångsrika pilottester under 2022 visade SaltX Technology att bolagets innovation, EAC (Electric Arc Calciner), kan producera bränd kalk och cement genom en elektrisk process. Efter de lyckosamma testresultaten ingick SaltX ett partnerskap med kalktillverkaren SMA Mineral för att elektrifiera produktionen av bränd kalk. Nu träder företaget in på cementmarknaden genom att samarbeta med en ledande indisk cementproducent - Dalmia (Cement) Bharat Limited, ett helägt dotterbolag till Dalmia Bharat Limited.

Parterna har tecknat ett MoU-avtal (Memorandum of Understanding) i syfte att implementera EAC-teknologin i Dalmia Cements tillverkningsprocess och därigenom minska bolagets koldioxidutsläpp. Avsiktsförklaringen avser en förstudie med tillhörande tester samt en plan för en gemensam industriell pilotanläggning. Avtalet undertecknades av parterna den 14 juni 2023 i Zürich. Mahendra Singhi – VD och koncernchef för Dalmia (Cement) Bharat Limited: 
 

"Vi har en ambitiös hållbarhets- och tillväxtplan på en växande marknad. Vi har utvärderat flera lösningar för att sänka koldioxidavtrycket från vår tillverkningsprocess och samarbetar nu med SaltX för att utforska de möjligheter som EAC-tekniken medför. Vi har stort förtroende för företagets teknik, och vi hoppas att detta kan påskynda vår plan att nå negativa utsläpp år 2040." 

Marknadsintresset för SaltX innovation EAC är stort. SaltX tar nu ett första steg i planen för sitt inträde på cementmarknaden där Dalmia, med sin starka klimatprofil och en offensiv tillväxtplan, är en mycket passande samarbetspartner. Dalmia har en cementtillverkningskapacitet på över 40 miljoner ton årligen, vilket gör det till Indiens fjärde största tillverkare, en volym som är cirka tio gånger större än den ledande nordiska tillverkaren. Carl-Johan Linér, VD för SaltX, berättar:  
 
"Vi har utvärderat olika strategiska vägar för en introduktion av vår teknik på cementmarknaden. Vår slutsats är att Dalmia Cement är en perfekt första partner då de precis som vi, har höga mål för att minska branschens klimatpåverkan och har en vilja att förändra. Samarbetet gör det möjligt att ta många viktiga milstolpar och vi ser fram emot vår debut på den internationella cementmarknaden." 
 
 
För mer information: 
Carl-Johan Linér, CEO 070 532 08 08 
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 
 
 
Om Dalmia:  
Dalmia Cement (Bharat) Limited (DCBL), ett dotterbolag till Dalmia Bharat Limited, är en ledande aktör inom cementtillverkningssegmentet sedan 1939. Med en växande kapacitet, för närvarande om 41,1 miljoner ton, har DBL den fjärde största cementtillverkningskapaciteten i landet. DCBL är stolt över att ha ett av de lägsta koldioxidavtrycken i cementindustrin globalt. För mer information, besök: https://www.dalmiacement.com/ 
 
Om SaltX:  
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  
 
Om Electric Arc Calciner (EAC):  
EAC är en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer i syfte att förändra dess karaktär. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi och separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettningen vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess.