Skip to content

SaltX ingår strategiska samarbeten för att skala upp produktionen av nano-coatat salt

Stockholm – 9 november, 2018  Energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) - listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm – har undertecknat en avsiktsförklaring med finska Nordkalk – en ledande leverantör av kalkbaserade produkter - samt ett strategiskt leveransavtal med tyska WACKER-Kemi - en global leverantör av kiseldioxidbaserade coating-material. Målet är att påbörja storskalig tillverkning av SaltX nano-coatade salt när SaltX nu inleder den kommersiella fasen för EnerStore.  

Nordkalk blir SaltX europeiska tillverkare av SaltX patenterade Nano Coated Salt (NCS) – som huvudsakligen består av kalciumoxid – medan WACKER levererar det kiseldioxidbaserade coating-materialet som ingår i NCS. Den initiala kapaciteten i fullskalig produktion kommer att vara 10 000 ton NCS, vilket motsvarar 4 000 MWh termisk energilagring. 

“Med partnerskapen med Nordkalk och WACKER får SaltX det bästa av två världar: Båda företagen har den tekniska kompetens, produktionskapacitet och de ekonomiska resurser som krävs för att tillverka och leverera SaltX NCS till rätt kvalitet och i de volymer vi behöver för att möta den globala efterfrågan av vårt NCS under de närmaste åren.” säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Under de senaste sex månaderna har SaltX genomfört omfattande tekniska förstudier tillsammans med både Nordkalk och WACKER. Medan WACKER har levererat det kiseldioxidbaserade coating-materialet som ingår i NCS, har Nordkalk startat pilotproduktion och redan tillverkat flera ton SaltX NCS enligt SaltX recept och specifikationer.

“Vi är stolta över att kunna stödja SaltX intressanta och viktiga produkt. Vi kommer fortsätta bidra till SaltX-framgång och deras marknadsmål” säger Maria-Anna Biebl, affärsområdeschef för pyrogena kiseldioxidbaserade produkter på WACKER.

WACKER levererar det kiseldioxidbaserade materialet till de 25 ton SaltX NCS som Nordkalk producerar för Vattenfall-projektet och levererar inom den närmaste månaden.

“Energilagring är en intressant marknad och SaltX är ett intressant företag. Vi är redo att stödja SaltX och skala upp produktionen för att möta den växande efterfrågan på detta material” säger Thomas Eriksson,Chief Commercial Officerpå Nordkalk.

Syftet med avsiktsförklaringen med Nordkalk är att teckna ett leverans- och licensavtal före årsskiftet.

Om Nordkalk
Nordkalk Corporation – www.nordkalk.com– är Norra Europas ledande leverantör av kalkstenbaserade produkter. Med huvudkontor i Pargas, Finland, har Nordkalk produktion på mer än 20 platser i Östersjöområdet, Centraleuropa, Norge och Turkiet. Bolaget sysselsätter 1 000 personer och omsätter cirka 300 miljoner euro. Nordkalk ägs av Rettig Group.

Om WACKER
WACKER-Kemi – www.wacker.com– är ett globalt kemiföretag grundat 1914 av Dr. Alexander Wacker och med huvudkontor i München, Tyskland. WACKER har fyra affärsavdelningar, varav WACKER SILICONES är den största sett till försäljning. WACKER driver för närvarande 23 produktionsanläggningar och har försäljningskontor i 31 länder över hela världen och levererar över 3 200 produkter till över 3,500 kunder globalt. Koncernen har nästan 5 miljarder euro i omsättning och 13 800 anställda. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46 705 600 268