Skip to content

SaltX ingår strategiskt samarbete med marknadsledande Rheem i USA

First North-listade SaltX Technology har ingått ett strategiskt samarbete med Rheem – USA:s marknadsledande tillverkare av värme- och kylprodukter - för att slutföra kommersialiseringen av SaltX koncept för högeffektiva gasvarmvattenberedare på den amerikanska marknaden. Samarbetet syftar till att integrera SaltX teknologi i Rheems värmeprodukter som adresserar en marknad värd 30 miljarder kronor per år.

Rheem ersätter SaltX tidigare partner för varmvattenberedare GE Appliances, som i anslutning till att bolaget förvärvades av kinesiska Haier beslutade att lägga ned sin produktion av varmvattenberedare i USA.

SaltX och Rheem har sedan tidigare ett projekt tillsammans för att utveckla nästa generations luftvärmepannor (s.k. furnaces) för uppvärmning av hus. I och med denna överenskommelse utvidgas och fördjupas nu samarbetet mellan bolagen för att även omfatta varmvattenberedare, vilket ger tydliga synergier både tekniskt och kommersiellt.

– Rheem är den perfekta partnern för att kommersialisera SaltX koncept för gasdrivna värmepumpar i USA: De har ett stort säljnätverk, hög teknisk kompetens och starkt varumärke. Rheem har dessutom uttryckt ett starkt intresse att integrera SaltX teknologi i hela sin produktportfölj, säger Karl Bohman, VD för SaltX.

Rheem har lagt en beställning av ett system med SaltX gasvärmepumpslösning för varmvattenberedare som SaltX ska leverera i slutet av året. Under 2017 planeras sedan fältester som del av kommersialiseringen.

Med SaltX teknologi kan upp till 50 procent av energiförbrukningen för en gasdriven varmvattenberedare sparas. Varje år säljs cirka fem miljoner gasdrivna varmvattenberedare i USA. Den totala marknadspotentialen uppskattas till motsvarande cirka 10 miljarder kronor per år. Till det kan läggas 4 miljoner luftvärmepannor (”furnaces”) per år för uppvärmning av hus, motsvarande cirka 20 miljarder kronor. Lansering av dessa produkter beräknas ske 2018.

Om Rheem

Rheem (www.rheem.com) är en global och ledande OEM-tillverkare av alla typer av värme- och kylprodukter – allt i från elektriska värmepumpar och gasdrivna värmepannor till energieffektiva luftkonditioneringssystem. Bolaget grundades 1925 och har huvudkontor i Atlanta, USA, med över tio tillverkningsenheter och försäljningskontor runt om i Nord- och Sydamerika, Mellanöstern och Asien.

 För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december, 2016 kl. 08.00 CET. 

Download PDF

pressmeddelande_rheem_USA_PDF