Skip to content

SaltX kinesiska partner inleder uppförandet av pilotanläggning

SaltX Technologys partner i Kina, Shuangliang Boiler Co. LTD (Shuangliang), går in i nästa fas med pilotprojektet. Som ett led i utvecklingsarbetet har ritningarna färdigställts och ett ton nanocoatat salt har beställts. Pilotanläggningen planeras vara klar under 2020.

Saltet kommer att användas för testning och optimering av den planerade pilotanläggningen, som byggs i Shuangliangs industripark. Shuangliang finansierar utvecklingen, uppförandet och driften av pilotanläggningen. 

”Shuangliang har på kort tid lyckats utveckla en bra konstruktion för att lagra energi i vårt nanocoatade salt. Pilotanläggning växer fram på ett lovande sätt och jag ser fram emot att se den färdigställd senare i år.” säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology, och fortsätter: ”Därefter kommer Shuangliang att påbörja en kommersialisering av SaltX energilagringsteknik för den kinesiska marknaden.”

Efter färdigställande och verifiering av pilotanläggningen kommer Shuangliang att intensifiera arbetet med att bygga en större pilotanläggning hos någon lämplig kund i Kina. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér (VD) 070-532 08 08 
Harald Bauer (CFO) 0708-10 80 34

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC, tyska Steinmüller och kinesiska Shuangliang. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Stockholm, 2020-03-09