Skip to content

SaltX listas på Nasdaq First North Premier

Energilagringsbolaget SaltX Technology meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta från Nasdaq First North till att istället listas på Nasdaq First North Premier. Handeln med SaltX aktie på Nasdaq First North Premier inleds fredagen den 18 maj 2018.

SaltX aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listningen på First North Premier. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, SALT-B respektive SE0005308541. 

SaltX följer i dagsläget ej svensk kod för bolagsstyrning men avser att tillämpa koden i god tid innan den 1 juli 2019.

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, CEO SaltX Technology, tel: +46-705 600 268
Harald Bauer, CFO SaltX Technology, tel: +46-708 108 034

*********************************************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North och på First North Premier från 18 maj 2018. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök 
www.saltxtechnology.com

Stockholm
2018-05-16

Download PDF

Release