Skip to content

SaltX nya pilotanläggning – ett steg närmare en fossilfri framtid

SaltX Technology har under 2021 byggt en pilotanläggning hos Vattenfall i Stockholm för att optimera och utveckla tekniken ytterligare sedan pilotinstallationen 2019 i Berlin. SaltX har fått möjlighet att uppföra en testanläggning i Vattenfalls värmeverk i Bollmora i sydvästra Stockholm. Pilotanläggningen har byggts upp under drygt ett år med både laddningsreaktor och urladdningsreaktor som gör det möjligt att lagra förnybar energi. Båda reaktorerna är av en tidigare känd teknik som anpassats till SaltX nanocoatade salt samt möjliggör en ekonomisk och teknisk skalbarhet.

-Vi måste kunna bygga hållbara, storskaliga långtids-energilager för att kunna göra omställningen av energisektorn till fossilfria energikällor möjlig, säger Carl-Johan Linér, VD SaltX Technology.

SaltX teknikutveckling för en fossilfri energiproduktion började med en pilotanläggning hos Vattenfall i Berlin och fortsätter nu i Bollmora. Genom att använda befintliga lokaler och kringliggande stödfunktioner i Vattenfalls byggnader återanvänder verksamheten resurser som redan finns på plats.

Anläggningen är i slutfasen att mekaniskt och elektriskt monteras för att därefter påbörja ett testprogram. Denna installation kommer förflytta SaltX teknik från steg fem till sju på TRL-skalan (Technology Readiness Level, skala 0 – 9).

-Att kunna bygga testanläggningar i stor skala är mycket viktigt för oss. Det finns inga genvägar för att kunna bevisa energilagrets prestanda. Vi måste bygga, testa och dokumentera resultaten. Mycket går att visa i labbmiljö och i teorin men detta blir beviset för vår teknik, säger Corey Blackman, CTO SaltX Technology.

-Vi följer givetvis utvecklingen av olika typer av energilager, både för lagring av el och värme. Genom att SaltX bygger en pilotanläggning för utveckling av storskaliga termokemiska energilager vid vårt värmeverk i Bollmora hoppas vi kunna bidra till utveckling av denna teknik, säger Vattenfalls anläggningschef Katarina Ekelund.

Pilotanläggningen är ett viktigt steg i SaltX utveckling och parterna ser över möjligheterna att använda värmeverket långsiktigt som ett testcenter för vidare optimering och förbereda kommersialisering av systemet.

-Jag är tacksam att Vattenfall gett oss möjligheten att uppföra denna anläggning hos dom och för en bra kontinuerlig dialog om framtida möjligheter där vi tillsammans kan bidra till att göra nästa generation fossilfri, avslutar Carl-Johan Linér, VD SaltX Technology.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar baserade på nanocoatedsalt. SaltX mission är att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som kommer att gynna kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Tidigare information, besök: www.saltxtechnology.com.

Om Vattenfall
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vattenfall vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver de omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för deras kunder. Vattenfall har cirka 20 000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se
För mer information om Bollmora värmeverk: https://powerplants.vattenfall.com/sv/bollmora/

Stockholm, 2021-12-20