Skip to content

SaltX och Aalborg CSP ska utveckla integrerad energilagring för den globala solkraftsmarknaden

Nasdaq First North-listade SaltX Technology och danska Aalborg CSP har träffat en överenskommelse om ett icke-exklusivt utvecklings- och samarbetsavtal. Parterna ska utveckla och kommersialisera en lösning för integrerad energilagring baserad på SaltX patenterade EnerStore teknologi för koncentrerad solkraft. En första prototyp skall tas fram senare i år, med målet att säkra en kommersiell pilotanläggning under 2018.    

I oktober förra året gick solkraft om kolkraft globalt vad gäller antal producerade kilowattimmar. Den snabba utbyggnaden av solkraft beror på att förnybar energiproduktion helt enkelt är billigare än att elda fossila bränslen. Dagens solkraft, där el genereras i solkraftsparker, med så kallad Concentrated Solar Power (CSP), begränsas dock av utmaningarna att lagra solenergin till dygnets solfria timmar. Med SaltX patenterade energilagringsteknologi – EnerStore kan storskalig lagring ske kostnadseffektivt.

”SaltX och Aalborg CSP kompletterar varandra perfekt – SaltX med sin spjutspetsteknologi, Aalborg CSP med sitt starka varumärke, sin globala marknadsnärvaro och erfarenhet att konstruera och bygga stora energianläggningar. Marknaden för Concentrated Solar Power – CSP – förväntas explodera de kommande tre åren, särskilt i Kina, Afrika och Indien. Det är därför viktigt att vi redan nu positionerar oss och ökar takten i vår satsning med EnerStore”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Bolagen har under våren utvärderat de tekniska och kommersiella förutsättningarna för samarbetet, och kommer nu att sätta full fart att gemensamt utveckla en lösning där SaltX EnerStore-teknologi integreras i Aalborgs CSP-system. Lösningen ska sedan marknadsföras och säljas till Aalborgs målkunder runt om i världen.

”Med SaltX energilagringsteknologi räknar vi med att kunna öka konkurrenskraften av våra integrerade energianläggningar, vilket ökar lönsamheten för våra kunder. I takt med att behovet av hybrida system med förnybar energi ökar, kommer vi tillsammans med SaltX att kunna erbjuda mer kostnadseffektiva, skalbara och lönsamma lösningar än våra konkurrenter. Vi ser detta som ett långsiktigt samarbete där vi kan växa tillsammans på en snabbt växande marknad”, säger Peter Badstue Jensen, vice VD för Aalborg CSP.

SaltX och Aalborg har för avsikt att satsa betydande resurser i det gemensamma utvecklingsprojektet och kommer att söka olika typer av extern finansiering, både i Danmark och i Sverige, för framtagande och testning av den första EnerStore prototypen för CSP.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology. Tel: +46 705 600 268

Peter Badstue Jensen, vice VD Aalborg CSP. Tel: +45 21 60 87 03

Om Aalborg CSP

Aalborg CSP A/S – www.aalborgcsp.com – är en ledande systemleverantör av fullt integrerade lösningar för Concentrated Solar Power och anläggningar för förnybar energi. Med huvudkontor i Ålborg, Danmark, och sälj- och servicekontor i Spanien, USA, Kenya, Uganda, Australien och Indonesien, har Aalborg CSP ca 50 anställda. Hittills har Aalborg CSP levererat 1 700 MWh i kostnadseffektiva solkraftinstallationer till olika energioperatörer runt om i världen.

Om SaltX och EnerStore

Det egenutvecklade lagringsmaterialet EnerStore bygger på SaltX teknologi för Nano Coated Salt (NCS) som är patenterat på alla viktiga marknader – Sverige, Kina, USA, EU, Australien och Japan. EnerStore gör det möjligt att kostnadseffektivt och helt skalbart lagra förnyelsebar energi som vind- och solenergi energi utan större lagringsförluster och korrosion. Teknologin kan appliceras i solkraftverk – Concentrated Solar Power (CSP): https://youtu.be/GABV5kNx3ro

Download PDF

Release