Skip to content

SaltX och ABB i samarbete för att utforska ny innovativ teknik för elektrisk kalcinering

Energilagringsbolaget SaltX Technology strävar efter att spela en viktig roll i omställningen till förnybar energi. Företaget arbetar nu med ABB för att minska koldioxidutsläppen i cement- och kalkindustrin genom elektrifiering.

Förra året påbörjade SaltX utvecklingen av en egenutvecklad laddningsreaktor för att möta den ökande efterfrågan från industrin på EnerStore (SaltX energilagringslösning). 

I ett pressmeddelande från februari 2022 berättade bolaget om hur den innovativa laddningsreaktorn har fler användningsområden och lämpar sig väl för det som kallas kalcinering.

SaltX och ABB förstärker nu samarbetet och undersöker tillsammans möjligheterna att använda tekniken för andra industriella processer i syfte att minska koldioxidutsläppen vid produktion av bränd kalk, cement och andra kalcineringsprocesser.

–  En stor fördel med vår nya laddningsreaktor är förmågan att nå mycket höga temperaturer och skalbarhet vilket är en stor fördel för industrin. Resultaten vi har fått hittills överträffar våra förväntningar och vi är glada över att utöka vårt samarbete med ABB, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology. 

ABB och SaltX tar nu ytterligare steg framåt för att skala upp tekniken för en framtida kommersialisering.

– ABB vill ligga i framkant i omställningen från fossil till förnybar energi inom industrisektorn. Att samarbeta med SaltX i utvecklingen av en teknologi som har potential att kraftigt minska CO2 utsläppen vid kalcinering är därför av stort intresse för oss, säger Björn Jonsson, Hub Manager, Process Industries på ABB. 

Bolagen kommer nu att vidareutveckla teknologin och gemensamt utforska potentialen för olika användningsområden. 
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, VD, +46 70 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, +46 70 810 80 34  

Om kalcinering
Kalcinering är en process där fasta material förändras genom upphettning till hög temperatur, dock inte till dess smältpunkt. Syftet med kalcinering är oftast att driva bort ett ämne, åstadkomma en fasövergång eller åstadkomma någon kemisk reaktion, ofta oxidation eller reduktion. Kalcinering gör ofta materialet hårdare, stabilare, reaktivare, eller åstadkommer på något annat sätt en önskvärd produkt – kalcinering anses därför ibland vara en reningsprocess.

Ett typiskt exempel är tillverkning av bränd kalk från kalksten. I denna process tas kalkstenen till en temperatur som är tillräckligt hög för att driva ut koldioxiden, vilket omformar kalken till ett mycket spröd eller lätt pulveriserat tillstånd.

Om ABB  
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom elektrifiering, robotisering, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. För mer information, besök: www.abb.com.  

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Stockholm, 2022-04-07