Skip to content

SaltX och Ahlstrom-Munksjö tecknar utvecklings- och licensavtal

– Utvecklar storskalig tillverkningsmetod för SaltX material på grafenpapper   Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på NASDAQ First North – inleder ett strategiskt samarbete med specialpapperstillverkaren Ahlstrom-Munksjö. Tillsammans ska bolagen utveckla en storskalig tillverkningsmetod för papper som bestryks med supermaterialet grafen. Grafenpappret fungerar som bärare av SaltX patenterade Nano Coated Salt, och ökar värmeledningsförmågan i SaltX materialet med upp till fem gånger. Metoden sänker tillverkningskostnaden för SaltX energilagringsmaterial med potentiellt upp till 80 procent. Samtidigt möjliggörs en industriell och skalbar tillverkning, initialt till en kapacitet om 100.000 ton energilagringsmaterial, vilket motsvarar 50 gigawatt-timmar termisk energilagring. 

Under utvecklingsprojektet, som löper i två år, kommer SaltX och Ahlstrom-Munksjö att tillsammans utveckla och testa själva tillverkningsprocessen. Därefter avser bolagen att inleda storskalig tillverkning av papper bestruket med grafen och nanobehandlat salt.

Avtalet med Ahlstrom-Munksjö innebär det största tekniksprånget sedan vi uppfann vårt nanobehandlade salt. Samarbetet medför att vi kraftigt ökar vår konkurrensfördel för storskalig värmelagring för elproduktion, samtidigt som vi säkerställer att klara av att möta den ökande globala efterfrågan”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Uppgörelsen omfattar även villkor för ett leveransavtal som innebär att när volymtillverkningen inleds, erhåller Ahlstrom-Munksjö en exklusiv licens att åt SaltX tillverka och leverera SaltX energilagringsmaterial.

”Vi känner till grafen sedan en tid och utvärderar nu gångbara metoder att integrera grafen i våra produkter inom till exempel isoleringspapper. Marknaden för energilagring är mycket intressant och givet positiva resultat i det här utvecklingsprojektet tror jag att vi, med vår kunskap och erfarenhet att ta fram innovativa fiberprodukter, relativt snabbt och effektivt kan inleda produktion av SaltX energilagringsmaterial”, säger Anna Bergquist, affärsområdeschef för isoleringspapper på Ahlstrom-Munksjö.

SaltX meddelade i slutet av förra året att man inlett ett samarbete med en tillverkare av grafen vilket har potential att öka värmeledningsförmågan, och därmed prestandan, i SaltX-materialet med upp till fem gånger.

”När jag gjorde uppfinningar till pappersindustrin för 30 år sedan, fick jag kunskap om papprets fantastiska möjligheter. Med Ahlstrom-Munksjös goda utvecklingsförmåga och flexibla tillverkningsresurser, kan vi ta fram en helt skalbar och mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod för vårt material”, säger Göran Bolin, SaltX Technologys grundare och CTO.

Om Ahlstrom Munksjö

Ahlstrom Munksjö www.ahlstrom-munksjo.com är en global och ledande tillverkare av hållbara och innovativa fiberbaserade produkter fokuserade inom nischer såsom dekor- och isoleringspapper, filtermaterial, glasfiber, elektrotekniskt papper, livsmedelsförpackningar och medicinska fiber material och lösningar för diagnostik.

Koncernen omsätter drygt 22 miljarder kronor och har 6 000 anställda. Bolaget är listat på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm, och bildades genom en fusion av Ahlstrom och Munksjö i april 2017.

Om grafen

SaltX Technology har sedan flera år utvecklat metoder för att kunna använda grafen i sitt energilagringsmaterial. Grafen är ett helt kolbaserat material som utgörs av ett ytterst tunt skikt endast ett atomlager tjockt. Vidare är grafen 200 gånger starkare än stål och har ledningsförmåga vad gäller värme och el som är fyra gånger bättre än silver.

Om SaltX Technology

SaltX Technology – www.saltxtechnology.com – utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på NASDAQ First North i Stockholm. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser.

För ytterligare information kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

Om du har frågor eller vill veta mer om samarbetet, så bjuder SaltX in till en telefonkonferens via WebEx idag 7 mars, 2018 kl. 12:00. Anslut genom:

  • Dator: goo.gl/Gzxngd
  • Telefon: +46 850 513 563 
  • Mötes-ID: 951 786 082 
  • Via app använd lösenord: 12345

Det kommer att vara möjligt att ladda ned och lyssna på telefonkonferensen i efterhand på saltxtechnology.com/sv/investor/. 

Du kan även se en intervju med Karl Bohman genom att klicka på länken: https://youtu.be/tWCYoTqz_m0

**************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars, 2018 kl. 08.00 CET.

Stockholm
2018-03-07

Download PDF

Release