Skip to content

SaltX och Dalmia Cement har påbörjat arbetet med pilotanläggning för elektrisk cementtillverkning i Indien

SaltX Technology och Dalmia Cement inledde sitt samarbete i juni 2023. Samarbetet avser att under 2024 färdigställa en gemensam pilotanläggning för elektriskt framställd cement, där SaltX:s elektriska kalcineringsteknik (EAC), implementeras vid en av Dalmia’s befintliga anläggningar. SaltX besök i Indien förra vecka markerar starten på projektet och ligger till grund för förstudiearbetet som planeras startas under första kvartalet 2024.

Dalmia Cement har totalt sju produktionsanläggningar i Indien med en årlig produktionsvolym på över 40 miljoner ton cement. Dalmia har identifierat anläggningen i Rajganga Nagpur Odish i centrala Indien, som den bäst lämpade för kommande pilotprojekt utifrån tekniska och logistiska förutsättningar. Carl-Johan Linér, CEO SaltX:  
 
”Genom vårt besök är jag mycket glad över att kunna konstatera att vi nu börjat arbeta tillsammans på plats för den kommande piloten i Indien. Vi har träffat alla nyckelpersoner i projektet, och vi ser med tillförsikt fram emot att påbörja förstudien i början av nästa år.” 
 
Dalmia Cement har ambitiösa expansionsplaner för att möta den stora efterfrågan av klimat-neutral cement i den fortsatta industrialiseringen och urbanisering av Indien. Samarbetet mellan företagen uppmärksammades under lanseringen av LeadIT 2.0 – Partnership for a Just and Equitable Industry Transition på COP28 i Dubai. Mr. Mahendra Singhi- MD & CEO of Dalmia (Cement) Bharat:  
 
”I linje med vår ambition att ytterligare minska vårt koldioxidavtryck är vi glada att samarbeta med SaltX, som är en ledande innovatör med en elektrifierings- och koldioxidavskiljningsteknik som har stor potential att spela en avgörande roll i vårt arbete med att minska våra koldioxidutsläpp.” 
 
I förstudiearbetet planeras även materialtester att utföras i SaltX test- och researchcenter i Hofors. 
 
Extern länk: LeadIT 2.0 – Partnerships for a Just and Equitable Industry Transition launch at COP28 
 

För mer information:  
Carl-Johan Linér, CEO, 070 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 

 
Om SaltX:   
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin och storskalig industriell energilagring. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  
 
Om Dalmia:   
Dalmia Cement (Bharat) Limited (DCBL), ett dotterbolag till Dalmia Bharat Limited, är en ledande aktör inom cementtillverkningssegmentet sedan 1939. Med en växande kapacitet, för närvarande om 41,1 miljoner ton, har DBL den fjärde största cementtillverkningskapaciteten i landet. DCBL är stolt över att ha ett av de lägsta koldioxidavtrycken i cementindustrin globalt. För mer information, besök: www.dalmiacement.com/ 

Om Electric Arc Calciner (EAC):   
EAC är en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer i syfte att förändra dess karaktär. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi och separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettningen vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess.