Skip to content

SaltX och Energiforsk i samarbete kring pilotprojekt för storskalig energilagring -Lanseringsmöte med ledande energibolag i Stockholm

Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology lanserar ett bredare samarbete med energisektorn för att genomföra ett pilotprojekt inom SaltX nya affärsområde – EnerStore. Vid lanseringsmötet, som hölls igår tisdag i Stockholm, deltog representanter från exklusivt utvalda energibolag, forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk, teknikkonsulten Sweco samt Stockholms Universitet. SaltX presenterade resultat från verifieringstester som genomförts vid DLR i Tyskland. Stockholms Universitet har ansvarat för prestandabestämning och Sweco för tekno-ekonomisk analys.

Så snart vi bekräftat detaljerna med deltagande energibolag, ser vi fram emot att starta uppförandet av en fullskalig pilotanläggning av EnerStores lösning. Energiforsk har stor kompetens inom detta område, och deras deltagande borgar för att energibolagens intressen kan koordineras på bästa sätt”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Tidigare i år, verifierade SaltX Technology sitt Nano Coated Salt vid DLR i Tyskland. Nästa steg är nu att implementera en storskalig pilotanläggning och genomföra en komplett validering tillsammans med ett eller flera utvalda energibolag.

Värmelagring kan spela en stor roll i energiomställningen. Nya lagringstekniker kan få ner kostnaden för att integrera mer förnybar och återvunnen energi i våra energisystem. SaltX har förutsättningar att bidra med en viktig pusselbit åt energibolagen – våra uppdragsgivare. Därför kommer vi att aktivt verka för genomförandet av detta pilotprojekt. Vi kommer att integrera det i ett forskningsprogram inom värmelagring där vi utvärderar fler tekniker och tillämpningar”, säger Markus Wråke, Energiforsks VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: 070 560 02 68

Om Energiforsk

Energiforsk (www.energiforsk.se) är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning på uppdrag av Sveriges ledande energibolag. Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av Energiföretagen Sverige, Svenska Kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas.

Om EnerStore

Det utvecklade lagringsmaterialet EnerStore bygger på SaltX teknologi för Nano Coated Salt (NCS). Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nano-partiklar kan mer energi lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet medför en hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor som vind- och solenergi, med minimala lagringsförluster och på ett kostnadseffektivt sätt.