Skip to content

SaltX och Norrenergi i samarbete för att stärka framtidens klimatsmarta energinät

Energilagringsföretaget SaltX Technology och Norrenergi har inlett ett samarbete med målet att utreda förutsättningarna att göra Norrenergis del av norra Storstockholms fjärrvärmesystem fossilbränslefritt. Norrenergi fick upp ögonen för SaltX efter bolagets vinst i Helsinki Energy Challenge 2021. Nu används samma analysmodell för att kartlägga förutsättningarna för att göra delar av Stockholms fjärrvärmenät ännu mer klimatsmart. 

2021 deltog SaltX i Helsingfors globala tävling Helsinki Energy Challenge där SaltX bidrag för hur Helsingfors stad ska bli klimatneutralt redan 2035, blev ett av fyra vinnande bidrag (läs mer om SaltX vinnande bidrag – Smart Salt City här). Vinsten gjorde att flera företag och städer fick upp ögonen för SaltX energilagringslösningar och kompetens för design av storskaliga energisystem, däribland Norrenergi.  

– Norrenergi har en ambitiös plan för att ställa om till en ännu mer hållbar energiförsörjning och ser en framtid där vi helt eliminerat den sista andelen fossilt bränsle som idag är 1-2 procent. Här ser vi att SaltX lösningar och djupa kompetens kan blir en viktig möjliggörare, säger Ted Edén, energisystemutvecklare på Norrenergi AB. 

SaltX kompetens inom storskalig energilagring med flertalet uppförda piloter har rönt stort intresse såväl nationellt som internationellt. I och med vinsten i Helsinki Energy Challenge, bevisar nu bolaget även sitt kunnande inom design av klimatneutrala och storskaliga energisystem för såväl städer som industrier. Den analys- och kostnadsoptimeringsmodell som togs fram för Helsinki Energy Challenge i samarbete med Rebase Energy, är en unik lösning för träffsäkra analyser och modellering  
 
– Vi är stolta över vinsten där vår analys- och optimeringsmodell var helt avgörande. Vi kan nu modellera, analysera och konstruera hållbara och skalbara energilösningar för både industrin och städer. Vi är tacksamma för det förtroende vi fått av Norrenergi där de tydligt visar att de agerar för ett hållbart samhälle, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX. 

Energilagring är en avgörande faktor i omställningen till ett fossilfritt fjärrvärmesystem. För att kunna nå klimatmålen krävs en fortsatt omställning av Sveriges fjärrvärmesystem. SaltX och Norrenergis samarbete är ett viktigt steg i det systemskiftet. 
 

För mer information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, VD, +46 70 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, +46 70 810 80 34 

Om SaltX Technology 
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com
 

Om Norrenergi 
Norrenergi värmer fler än 100 000 människor i Solna och Sundbyberg med omnejd. Bolaget producerar och levererar även fjärrkyla till kontor, sjukhus, köpcentrum och datahallar. All värme och kyla lever upp till mycket högt ställda miljökrav och produceras till största del med återvunnen och förnybar energi. All värme är dessutom märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.