Skip to content

SaltX och SMA Mineral ingår avtal med Ovako Sweden avseende användning av klimatneutral kalk vid ståltillverkning

Efter tidigare ingångna partnerskap med SSAB och Celsa Armeringsstål, väljer även Ovako Sweden AB att teckna avtal med SaltX Technology och SMA Mineral i syfte att övergå till användning av klimatneutral kalk för sin ståltillverkning. Samarbetet inleds med en gemensam förstudie som planeras inledas under första kvartalet 2024.

Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Sedan 2019 är Ovako ett dotterbolag till Sanyo Special Steel som i sin tur ägs av japanska Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent. 
 
Ovako Sweden bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete med ambitiösa klimatmål. För att ytterligare minska sin klimatpåverkan vill bolaget övergå till användning av klimatneutral kalk för all ståltillverkningen i Sverige, Rickard Qvarfort, Chef Affärsområde Hofors på Ovako Sweden, berättar:  
 
”Vi har en koldioxidneutral stålproduktion sedan 2022 vilket vi är oerhört stolta över, men vi har högre ambitioner än så. I vår långsiktiga hållbarhetsstrategi har vi en nollvision för koldioxidutsläpp vilket gör att vi behöver se över hela värdekedjan. Att inleda samarbetet med SMA och SaltX avseende att kunna använda ”grön kalk” är därför av största vikt för oss.”  

 SMA Mineral och SaltX har under 2023 ingått avtal med SSAB och norska Celsa Armeringsstål. Nu får de sällskap av Ovako Sweden som även de vill minska koldioxidutsläppen vid framställning av stål genom att kunna använda klimatneutral kalk, Carl-Johan Linér, Vd på SaltX:  
 
”Att vi ingått avtal med några av världens mest framstående stålbolag visar att förändringsviljan är stor. Vi har en viktig roll att fylla och vi är redo att tillsammans med SMA Mineral, bygga upp framtidens klimatneutrala kalkanläggningar för att tillgodose den ökande efterfrågan.”  
 
Kalk är en central insatsvara inom flertalet industriella processer och intresset för den ”gröna kalken” är stort även från andra delar inom industrin som till exempel pappers- och massaindustrin. Per Bodén, CCO på SMA Mineral:  
 
”När vi presenterat vårt ZEQL-koncept för elektrifierad och utsläppsfri tillverkning av bränd kalk för våra kunder har mottagandet varit överväldigande. Vi ser tydligt att efterfrågan kommer fortsätta öka vilket stärker oss ytterligare i satsningen på nya elektrifierade anläggningar.” 

 
För mer information:  
Carl-Johan Linér (CEO SaltX Technology) +46 705-32 08 08  
Svante Fielding (CEO SMA Mineral) +46 738-03 46 78 
 
Om SaltX Technology:
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin och storskalig industriell energilagring. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  

 
Om SMA Mineral:
SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar bränd kalk till bland annat stål- och papper & massaindustrin. Mer information, besök: www.smamineral.se  
 
Om Ovako Sweden: 
Ovako tillverkar rent, högkvalitativt specialstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Vårt stål möjliggör produkter som är lätta, tåliga och klimatsmarta. Vår hållbarhetsambition är hög. Vår produktion är koldioxidneutral sedan januari 2022 och baseras på återvunnet stål och fossilfri el. Ovako har cirka 2 900 anställda i mer än 30 länder med en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Vi är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en medlem av Nippon Steel Corporation, en av världens största stålproducenter. För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com. 
 
Om ZEQL: 
ZEQL [sequel] är ett industriellt partnerskap för elektrifierad tillverkning av bränd kalk som samägs av SMA Mineral och SaltX Technology. Tillverkningsmetoden och fabrikskonceptet innefattar ny innovativ elektrifieringsteknik med tillhörande CO2-separering. Den första fabriken planeras att stå klar 2025. www.zeql.com