Skip to content

SaltX och SMA Mineral tecknar fördjupat samarbetsavtal

Sedan våren 2022 har SaltX Technology och SMA Mineral samarbetat för att tillsammans skapa framtidens elektrifierade kalkanläggningar helt utan CO2-utsläpp. Nu har parterna kommit överens om en gemensam färdplan fram till 2028 genom undertecknandet av ett fördjupat samarbetsavtal där parternas åtaganden regleras.   

SaltX och SMA Mineral har tecknat ett fördjupat samarbetsavtal som sträcker sig fram till sommaren 2028. Avtalet innebär att SMA Mineral planerar att uppföra ett antal anläggningar där SaltX elektriska kalcineringsteknik, Electric Arc Calciner (EAC), installeras. Carl-Johan Linér, VD på SaltX berättar:  

”Vårt samarbete med SMA är intensivt och givande. Att vi nu tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal där respektive parts roll och ansvar regleras, är ett viktigt steg för oss båda.” 

SaltX har gjort det möjligt för SMA Mineral att fastslå en aggressiv hållbarhetsplan där en halvering av bolagets koldioxidutsläpp kan ske fram till 2027. Avtalet ger SMA Mineral en möjlighet att använda EAC-teknik vid produktion av bränd kalk i Norden. Prognosen är att SaltX erhåller beställningar på 7–9 EAC-enheter från SMA Mineral under avtalsperioden. SaltX avser att marknadsföra och sälja EAC-tekniken till kalktillverkare utanför Norden och till andra intressenter, som till exempel cementtillverkare världen över. Svante Fielding, VD på SMA Mineral förklarar:  
 
”Vi har en ambitiös plan framåt för att ställa om vår verksamhet. Planen är utmanande och kräver också stora investeringar. Avtalet ger oss den trygghet vi behöver för att nå våra högt uppsatta klimatmål.”  
 
SaltX och SMA Mineral intensifierar arbetet med projektering för den första klimatneutrala och elektriska kalkanläggningen som SMA planerar i nordnorska Mo i Rana för leveranser av bränd kalk till bland annat Celsa Armeringsstål AS. 
 

För mer information:  
Carl-Johan Linér, CEO, 070-532 08 08 
Harald Bauer, CFO, 070-810 80 34  

Om SaltX:  
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin och storskalig industriell energilagring. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  
 
Om SMA Mineral:  
SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar bränd kalk till bland annat stål- och papper & massaindustrin. Mer information, besök: www.smamineral.se  

Om Electric Arc Calciner (EAC):  
EAC är en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer i syfte att förändra dess karaktär. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi och separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettning vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess.