Skip to content

SaltX och SMA Minerals koncept för produktion av fossilfri kalk (ZEQL), levererar CO2 till för tillverkning av e-Fuels

I Nordnorska Mo i Rana planeras världens första elektriska kalkfabrik byggas - ZEQL - en gemensam satsning av SaltX och SMA. Nu ingår SMA Mineral avtal med amerikanska Infinium avseende leverans av CO2 för tillverkning av så kallad e-Fuels, i första hand riktat mot flygindustrin.

Det ingångna avtalet innebär att SMA Mineral som kommer drifta och äga ZEQL fabriken i Mo i Rana, får avsättning för den CO2 som SaltX teknik Electric Arc Calciner (EAC), separerar i den elektriska tillverkningsprocessen. Vidare betyder samarbetet att anläggningen utökas i omfång för att även omfatta tillverkning av e-Fuels till flygindustrin tillsammans med amerikanska Infinium. Svante Fielding, Vd på SMA Mineral;

“Genom vår expertis inom hållbar produktion av bränd kalk i samarbete med SaltX och vårt avtal med Infinium, är SMA Mineral redo att spela en betydande roll för att minska koldioxidavtrycket för sektorer som är avgörande för den europeiska ekonomin.”

SMA Mineral och SaltX har samarbetet sedan våren 2022 och har sedan dess aktivt sökt efter alternativa lösningar för hur den insamlade koldioxiden skall omhändertas på bästa sätt, Carl-Johan Linér, Vd på SaltX berättar;

“Att vår teknik lägger grunden för den här utökade och unika satsningen är såklart oerhört spännande och viktigt för både bolaget och klimatet. Det här är en satsning i “mega-factory” dignitet som kommer få ringar på vattnet och skapa stort intresse. Vi är mycket stolta över att bidra till en mer hållbar kalk- och flygindustri.”

För mer information om Infiniums teknik för tillverkning av e-Fuels, klicka här.
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Linér, Vd SaltX Technology, +46 705-32 08 08 
Svante Fielding, Vd SMA Mineral, +46 738-03 46 78

Om SaltX Technology
SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Om SMA Mineral
SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar kalk till stål- och pappers- och massaindustrin samt många andra användningsområden. Sedan starten 1980 har SMA legat i framkanten när det gäller utvinning, bearbetning och distribution av produkter baserade på i första hand kalciumkarbonat och dolomit. Med ett ständigt engagemang för hållbarhet och miljömässigt ansvarsfulla metoder, fungerar SMA:s mineraler som avgörande komponenter inom olika industrier inklusive stål, papper men även vatten- och rökgasrening. För mer information, besök www.smamineral.se

Om ZEQL
ZEQL [sequel] är ett industriellt partnerskap för elektrifierad tillverkning av bränd kalk som samägs av SMA Mineral och SaltX Technology. Tillverkningsmetoden och fabrikskonceptet innefattar ny innovativ elektrifieringsteknik med tillhörande CO2-separering. Den första fabriken planeras att stå klar 2025. www.zeql.com

Om Infinium
Infinium är en leverantör av elektrobränslen med en mission att dekarbonatisera världen. Elektrobränslen är en ny typ av syntetiska bränslen som tillverkas med förnybar energi och koldioxid, inte petroleum eller resurser som behövs för att t ex producera livsmedel. Infiniums elektrobränslen kan användas i befintliga lastbilar, flygplan och fartyg, vilket avsevärt minskar skadliga koldioxidutsläpp jämfört med fossilbaserade bränslen. Förutom att hjälpa transportindustrin att nå målen för koldioxidminskning är Infiniums elektrobränslen ett alternativ med lägre koldioxidutsläpp för kemisk bearbetning, inklusive plastproduktion. Lär dig varför Amazon och andra ledande cleantech-investerare har valt Infinium på www.infiniumco.com.