Skip to content

SaltX och Vattenfall i pilotprojekt för storskalig energilagring

Nasdaq First North-listade SaltX Technology och Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring att genomföra ett pilotprojekt för storskalig energilagring. En pilotanläggning ska uppföras i ett av Vattenfalls fjärrvärmenät och användas för att verifiera SaltX EnerStore-teknologi i full skala. Pilotanläggningen kommer även att demonstrera hur EnerStore kan kommersialiseras på bästa sätt. Projektet startar kring halvårsskiftet, varav första fasen löper över 18 månader.

Som tidigare meddelats kommer pilotprojektet att genomföras i nära samarbete med Energiforsk. Genom Energiforsk kan andra intresserade energibolag delta i projektet. Teknikkonsulten Sweco står för projektering och konstruktion av pilotanläggningen, och Stockholms Universitet för mätning samt validering av prestanda.

Vattenfall är för oss en önskepartner som med sina resurser och breda erfarenhet ger oss goda förutsättningar att lyckas i detta pilotprojekt. Såväl Vattenfalls tekniska kompetens som kommersiella verifiering, blir oerhört värdefull när vi lanserar EnerStore på marknaden”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Både Vattenfalls R&D och affärsområde för Värme, kommer att engageras i projektet. Vattenfall kommer att vara värd för pilotanläggningen och bidra med drift samt underhåll av anläggningen.

Vattenfall har för avsikt att satsa betydande resurser i pilotprojektet och har dessutom tillsammans med SaltX sökt extern finansiering från Energimyndigheten för att snabba på genomförandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: 070 560 02 68

Om Vattenfall

Vattenfall – www.vattenfall.se – är ett av Europas största återförsäljare av värme och el och en av de största värmeproducenterna. Vattenfalls huvudmarknader är Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Koncernen, med huvudkontor i Solna, är helägd av svenska staten och har cirka 20 000 medarbetare.

Om SaltX och EnerStore

SaltX har utvecklat och patenterat en energilagringsteknologi baserat på Nano-Coated Salt (NCS) som tillämpas inom SaltX affärsområde för storskalig energilagring för värme- och elproduktion – EnerStore. Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nano-partiklar kan mer energi lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet medför en hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor som vind- och solenergi, med minimala lagringsförluster och på ett kostnadseffektivt sätt.