Skip to content

SaltX offentliggör prospekt avseende företrädesemission

SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 19 oktober 2019. 

Nyemissionen av högst 14 519 094 aktier med företrädesrätt för SaltX aktieägare har en teckningstid från och med den 14 november till och med den 28 november 2019.

Bolaget har i samband med denna nyemission upprättat ett prospekt som idag blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från SaltX och hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com/investor, Eminova Fondkommission AB:s webbplats, www.eminova.se, samt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. 

På Bolagets webbplats finns även en informationsbroschyr tillgänglig: http://saltxtechnology.com/sv/investor/rights-issue-2019/

För vidare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, mobilnummer: +46 70 532 08 08
Harald Bauer, CFO, mobilnummer: +46 70 810 80 34

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC, tyska Steinmüller och kinesiska Shuangliang. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

2019-11-13

Download PDF

PM.Företrädesemission2019