Skip to content

SaltX påbörjar materialtester i sitt nyinvigda test- och researchcenter

Efter förra veckans invigning av SaltX Technologys världsunika test- och researchcenter (ECRC) för elektrisk kalcinering, påbörjas nu de första materialtesterna i industriell skala. Syftet med testerna är att optimera processen, säkerställa kvaliteten på slutprodukten samt validera uppskalning av tekniken.

På mindre än två år har SaltX gått från laboratorietester, till pilotanläggning, vidare till storskalig testverksamhet av sin elektrifierings- och koldioxidavskiljningsteknik för tillverkning av bland annat kalk och cement fritt från CO2-utsläpp. Vid invigningen överlämnades anläggningen till driftsorganisationen. Lars Croon, CTO på SaltX berättar:

”Vid invigningen fick vi ett mycket positivt mottagande från de gäster som var på plats från industrin. Att vi redan nu, en vecka senare, kan meddela att vi påbörjar storskaliga materialtester, gör mig både stolt och hoppfull”.

Parallellt med materialtesterna, pågår även ett viktigt arbete med att skala upp tekniken till den första elektrifierade kalkanläggningen som SaltX uppför tillsammans med SMA Mineral. Anläggningen planeras stå klar under 2025, Lina Jorheden, COO på SaltX:

”Vårt primära fokus nu är att kunna genomföra de planerade testerna åt SMA Mineral, därefter kommer vi gå vidare med att testa andra typer av material och öppna upp för fler potentiella kunder att nyttja testanläggningen.”
 
SaltX planerar att offentliggöra resultaten av den första testperioden under första kvartalet 2024.

För mer information:
Carl-Johan Linér, CEO SaltX Technology +46 705-32 08 08
Harald Bauer, CFO SaltX Technology +46 70 810 80 34

Om SaltX:
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin och storskalig industriell energilagring. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  

Om Electric Arc Calciner:
EAC är en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer i syfte att förändra dess karaktär. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi och separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettningen vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess.