Skip to content

SaltX pilotanläggning i Berlin är igång

Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – har nu startat driften av den storskaliga piloten hos Vattenfall i Berlin. De första in- och urladdningarna är utförda med tillfredställande resultat. Invigning för partners och andra inbjudna kommer att äga rum den 11:e april 2019.

Under sommaren 2017 inledde SaltX och Vattenfall ett samarbete för att uppföra ett storskaligt energilager baserat på SaltX lösning med nano-coatat salt (NCS). Nu – ett och halvt år senare – har anläggningen installerats, testkörts och tagits i drift på Vattenfalls kraftvärmeverk, Reuter C i Berlin. Nästa steg för parterna är att använda lagret i skarpt läge under ett antal månader för att utvärdera både teknik och funktionalitet. 

Det är ett viktigt steg för bolaget och vi ser fram emot givande och viktiga diskussioner med potentiella partners och kunder den närmsta tiden”, säger Harald Bauer, VD för SaltX Technology.

Den första av två konfigurationer av lagret har en kapacitet på 5 MWh/0,5MW, som laddas med el från elnätet och laddar ur högvärdig värme till Berlins fjärrvärmenät. Nästa steg och konfiguration kommer att vara att ladda ur vattenånga med högre temperatur under tryck med samma effekt och lagringskapacitet. 

Övriga partners i projektet utöver SaltX och Vattenfall är:
ETIA, Energiforsk, Öresundskraft och Göteborgs energi samt att Energimyndigheten medverkar med finansiering. 

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, Vd för SaltX Technology, tel +46-708 10 80 34

**************************************************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Stockholm, 2019-03-20