Skip to content

SaltX presenterar grafenprojekt på Svenskt Grafenforum i Göteborg

Den 18-19 oktober genomfördes konferensen Svenskt Grafenforum på Chalmers i Göteborg. Arrangörer var SIO Grafen.

På bilden ses Ulrika Tornerefelt (Kvalitetschef, SaltX), Helena Theander (Direktör SIO Grafen) och Patrik Carlsson (Direktör Chalmers Grafen Center).

SIO Grafen är ett nationellt innovationsprogram med ambitionen att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafen-området. Programmet drivs med stöd från VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Syftet är att bygga en nationell kraftsamling och gemenskap kring grafen, identifiera och föra samman viktiga aktörer, inte minst från industrin, mot tillämpningar.

Ulrika Tornerefelt, Kvalitetschef och Projektledare på SaltX, presenterade det, nyss avslutade projektet ”Värmepumpsdemonstrator med grafen-belagd matris för ökad effekttäthet”

Projektet har drivits i samarbete med Chalmers Industriteknik och Chalmers Tekniska Högskola. Vinnova beviljade nyligen ny finansiering för en fortsättning på den grafen-utveckling som SaltX bedriver tillsammans med CIT och Chalmers.

Det är otroligt viktigt för den verksamhet vi bedriver inom detta nya forskningsområde att ges dessa tillfällen att dels presentera våra egna resultat samt inhämta kunskap från andra aktörers pågående aktiviteter. Nätverkande är en förutsättning för att Sverige ska växa inom grafen-forskningen och det märks tydligt att både intresset och potentialen inom många kompetensområden är betydande inom svensk industri och universitetsvärld. I detta projekt har vi utvecklat en kostnadseffektiv tillverkningsmetod av grafen-suspension för beläggning/integrering i matrisstruktur, vidare uppnått ökad termisk och elektrisk konduktivitet i vår matris samt kunnat påvisa en ökad effekttäthet i en småskalig demonstrator” säger Ulrika Tornerefelt.

De resultat som redan uppnåtts är en plattform för att kunna nå storskalig produktion av vår grafen-matris, uppnå en femfaldig ökning av effekttätheten samt förstärka vårt matrispatent ” säger Göran Bolin, CTO och grundare av SaltX.