Skip to content

SaltX projekt i Luleå tar ny riktning mot stålindustrins gröna omställning

Under början av 2021 inledde energilagringsföretaget SaltX Technology ett samarbete med LuleKraft, Luleå Energi och metallforskningsinstitutet Swerim med målet att minska CO2-utsläppen för industrin i regionen. En förstudie har genomförts som tydligt visar att SaltX energilagring kan utgöra en viktig pusselbit i stålindustrins strävan efter högre energieffektivitet och lägre klimatpåverkan.

Mot bakgrund av att industrin och energiaktörerna i regionen beslutat att genomföra en mer genomgripande energianalys för framtiden, går nu samarbetet in i en ny fas. De förändrade förutsättningarna medför att den planerade pilotanläggningen skjuts på framtiden och i stället intensifieras arbetet runt stålindustrins gröna omställning. Carl-Johan Linér, Vd för SaltX:

SaltX väljer att inte gå vidare med den planerade byggnationen av en pilotanläggning eftersom omställningen mot grönt stål prioriteras i regionen. Vi är följsamma och kommer att fördjupa samarbetet med Swerim för att utnyttja vår tekniska lösning och kunskap för att möta stålindustrins gröna omställning.

SaltX lösningar för lång- och korttidslagring av energi gör det möjligt att ta tillvara överskottsenergi från stålindustrins tillverkningsprocess och minska de globala CO2-utsläppen. Swerim, som är drivande i frågan, ser även andra framtida möjligheter. Mikael Larsson, affärsområdeschef på Swerim berättar:

– Vi är övertygade om att energilagringssystem såsom SaltX teknik blir en viktig del av de framtida fossilfria produktions- och energisystemen för ståltillverkning. Energilagring har även god potential att appliceras för energioptimering i andra tunga industrier som vi samarbetar med.”

Nu startar SaltX och Swerim ett arbete med en studie med inriktning på energilagring för stålindustrin i Sverige. Dialogen om Luleå stads framtida energisystem med LuleKraft och Luleå Energi fortlöper med ambitionen att kunna återuppta ett samarbete då förutsättningarna är fastlagda.

För mer information, vänligen kontakta:
C
arl-Johan Linér, VD, +46 70 532 08 08
Harald Bauer, CFO, +46 70 810 80 34

 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Om Swerim
Swerim är ett ledande metallforskningsinstitut som bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Organisationen vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Dess vision är en fossilfri och cirkulär industri.

Stockholm, 2022-04-13