Skip to content

SaltX rekryterar Head of Marketing för att stärka bolagets väg mot kommersialisering

SaltX Technology har rekryterat Stefan Krafft till rollen som Head of Marketing. Med över 12 år erfarenhet från att bygga upp marknadsfunktioner för ett antal tech- startups och scaleups, blir hans nya uppdrag att forma SaltX varumärke till en av de ledande aktörerna för lagring av förnybar energi.

Omställningen från fossil till förnybar energi är en av vår tids viktigaste utmaningar och helt nödvändig för att Sverige och resten av världen ska nå klimatmålen. I den omfattande transformationen är innovativa lösningar för att lagra energi och återanvända den när den behövs, fundamental. Icke-planerbar energi såsom sol och vind, kan om den lagras effektivt bli fullt planerbar precis som fossil energi.

Stefan om valet att arbeta inom energisektorn:
– Det finns ingen annan del av näringslivet som är lika viktig och spännande. Vi vet att omställningen till förnybar energi är helt avgörande för att nå de globala klimatmålen samtidigt som världen kommer att öka sitt behov av energi. Och det avskyvärda kriget i Ukraina visar också med tydlighet att dagens energilösningar inte är hållbara.

I sin nya roll som Head of Marketing kommer Stefans främsta uppgift vara att bygga upp en effektiv och stark marknadsfunktion som driver efterfrågan och samtidigt etablerar SaltX som en av de främsta aktörerna inom energilagring i världen.

–  Vi är väldigt glada över att ha Stefan på plats hos oss. Han delar våra visioner och kommer in med ett driv som kommer hjälpa oss framåt och sätta bolaget i en vinnande position i den stora energiomställning vi har framför oss, säger Carl-Johan Linér, VD på SaltX Technology.

SaltX Technology går nu in en expansiv fas med flertalet spännande projekt som tar bolaget närmare en kommersialiseringsfas. En lovande satsning är en egenutvecklad laddningsreaktor som möjliggör en breddning av bolagets erbjudande. Läs mer om den tekniken här.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, CEO, +46 70 532 08 08

Om SaltX Technology:
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.