Skip to content

SaltX säkrar EnerStore projekt med norska Östfold Energi

Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på NASDAQ First North - har tecknat en avsiktsförklaring med norska Östfold Energi AS om ett bredare samarbetsprojekt för SaltX lösning för storskalig energilagring - EnerStore. Projektet genomförs för att utvärdera en fullskalig pilotanläggning av EnerStore i Östfold Energis fjärrvärmenät.

Östfold Energi har identifierat flera intressanta användningsområden i vilka SaltX EnerStore kan användas för bolagets energiproduktion. Efter en initial förstudie avser företagen att tillsammans genomföra ett pilotprojekt för att utvärdera och testa SaltX nya EnerStore-teknik för kommersiella anläggningar i fjärrvärmenät.

Östfold Energi är precis den partner vi söker, kompetent, snabbfotad och progressiv, för att utvärdera och testa vår nya, effektiva energilagringsteknologi. Våra kalkyler visar att EnerStore har stor potential som termiskt energilager även i fjärrvärmenät”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology, och fortsätter:

”Samarbetet med Östfold bekräftar marknadens starka efterfrågan av EnerStore. Det här projektet kompletterar våra övriga EnerStore-tillämpningar inom sol- och vindkraft.

Tidigare i år, verifierade SaltX Technology sitt storskaliga energilagringskoncept EnerStore vid DLR i Tyskland, och annonserade att bolaget ska intensifiera satsningen på EnerStore och genomför därför nu en nyemission på 100 Mkr.

Vi ser en stor potential i SaltX teknologi och tror att den här typen av energilagring kan hjälpa oss att växa snabbare inom vår fjärrvärmeleverans. Det ska bli spännande att arbeta med denna nya lovande teknik”, säger Egil Erstad, projektutvecklare på Östfold Energi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology. Tel: 070 560 0268

Om Östfold Energi

Östfold Energi AS (www.ostfoldenergi.no) är en ledande energiproducent inom vind, vatten och fjärrvärme i Norge. Östfold Energi ägs av Östfold fylkeskommun och övriga kommuner i länet.  Förra året producerade Östfold Energi  2 217GWh.

Om EnerStore

Det utvecklade lagringsmaterialet EnerStore bygger på SaltX teknologi för Nano Coated Salt (NCS). Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nano-partiklar kan mer energi lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet medför en hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor som vind- och solenergi, med minimala lagringsförluster och på ett kostnadseffektivt sätt.