Skip to content

SaltX säkrar ytterligare EU-finansiering

– Får 15 Mkr för att accelerera lanseringen av HeatBoost i Europa Nasdaq First North-listade SaltX Technology har tilldelas ytterligare 15 Mkr i finansiering från InnoEnergy, som ingår i European Institute of Innovation and Technology. Pengarna ska användas för att snabba på lanseringen av SaltX HeatBoost-lösning på den europeiska marknaden.

Projektet belönades i december förra året med 20 Mkr i finansiering från EU kommissionens Horizon 2020-program.

Den här finansieringen gör att vi snabbare kan komma ut på marknaden eftersom vi kan allokera mer resurser och minska projektrisken. SaltX teknologi för värmepumpar ökar energieffektiviteten till en rimlig kostnad och blir ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till traditionella gasvärmepumpar”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

SaltX arbetar med de stora tillverkarna av gasvärmepannor för att inom kort kunna introducera en stabil och kostnadseffektiv produkt – som klarar av de nya kraven på energieffektivitet – på den europeiska marknaden. SaltX HeatBoost-lösning riktar sig till en marknad värd motsvarande cirka 35 miljarder kronor.

Finansieringen är föremål för InnoEnergys slutliga granskning (s k ”due diligence”) och formellt avtal.

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

**************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari, 2018 kl. 17.00 CET.

Om InnoEnergy
InnoEnergy – http://www.innoenergy.com – är ett europeiskt bolag som finansierar och aktivt stödjer integration av utbildning, teknik, företag och entreprenörskap för att stärka innovationskulturen. Dess strategiska mål är att bli den ledande innovationskraften inom hållbar energi.

InnoEnergy har finansierat 320 projekt med över 1,6 miljarder kronor.

Om HeatBoost
SaltX lösning för gasvärmepumpar – HeatBoost – har kapacitet att öka energieffektiviteten med upp till 40 procent jämfört traditionella gaspumpar. Detta innebär att ett normalt europeiskt hushåll kan spara cirka 5 000 kronor på sin årliga gasräkning. Kostnaden för SaltX lösning beräknas betala sig för ett hushåll på mindre än två år. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök 
www.saltxtechnology.com 

Stockholm
2018-01-11

Download PDF

Release