Skip to content

SaltX sätter spaden i marken – banar väg för kalk och cementindustrins gröna omställning

I strålande vårsol togs i förra veckan det första spadtaget för SaltX Technology’s demonstrationsanläggning för elektrisk kalcinering i Hofors. Anläggningen kommer att byggas intill ScanArc’s lokaler inne på Ovakos industriområde. På plats förutom personal från SaltX och ScanArc, fanns representanter från Hofors kommun och media. 


Bildtext: Bildtext: Från vänster, Kjell Johansson, Vd Entré Hofors, Tomas Isaksson, Kommunstyrelsens ordförande i Hofors, Carl-Johan Linér, Vd SaltX och Joel Martinsson, projektledare SaltX. 

Anläggningen har en avgörande roll i den industrialiseringsfas som SaltX inlett för sin patenterade innovation, Electric Arc Calciner (EAC), en teknik som möjliggör elektrifierad och utsläppsfri tillverkning av bland annat bränd kalk. Vid den kraftiga upphettningen av kalkstenen som krävs för kalcinering, används elektriska plasmabrännare från ScanArc, bolagets Vd Håkan Gustavsson berättar:  
 
“Det är oerhört spännande att vår teknik blir en del av den innovation som SaltX utvecklat för att kunna tillverka bränd kalk och cement utan några utsläpp av växthusgaser. För oss är samarbetet ett viktig och långsiktigt åtagande som också är mycket motiverande.”  
 
Det här blir världens första storskaliga demonstrationsanläggning i sitt slag för elektrisk kalcinering. I anläggningen kommer olika material att testas, processer justeras och finslipas för att senare kunna fungera optimalt vid byggnation av fullskaliga produktionsanläggningar. Carl-Johan Linér, Vd på SaltX:  
 
“Anläggningen skall som vi tidigare berättat stå klar redan till hösten, så det känns bra att vi idag tagit det första spadtaget. Det är en stor satsning som är helt nödvändig för att kunna skala upp tekniken och möta våra slutkunders krav både gällande volymer och kvalitet.” 
 
Placeringen i Hofors föll sig naturlig med tanke på samarbetet med ScanArc och närheten till industrin. Hofors kommun är också mycket ambitiösa i sitt arbete att öka anta
let etableringen i området, Tomas Isaksson, kommunstyrelsen ordförande berättar:  
 
“Det är glädjande för oss att Hofors, med vår långa och stolta industritradition, attraherar nya intressanta industriella initiativ. Vi välkomnar SaltX till kommunen och ser fram emot att följa deras viktiga arbete för att minska koldioxidutsläppen från industrin.”  
 
Ett reportage gjordes av P4 Gävleborg som finns att lyssna på här.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, CEO, 070 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 
 

Om Electric Arc Calciner: 
EAC är en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer i syfte att förändra dess karaktär. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi och separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettningen vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess.  
 
Om SaltX Technology: 
SaltX Technology är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com