Skip to content

SaltX, SMA Mineral och SSAB inleder fas två i förstudie – planerar för uppförande av elektrisk anläggning för tillverkning av fossilfri kalk

Bolagen inledde ett förstudiearbete i februari 2023 med syftet att i första delen av studien utreda hur bränd kalk från SaltX:s nyutvecklade process (EAC) skulle kunna användas i SSAB:s ståltillverkningsprocess. Utredningen har visat goda resultat vilket gör att bolagen nu tar nästa steg i förstudien för att undersöka möjligheterna att uppföra en elektrisk produktionsanläggning (ZEQL – Zero Emission Quicklime) för fossilfri kalk vid något av SSAB:s stålverk i Norden.

SSAB är världsledande inom tillverkning av fossilfritt stål och har utvecklat två typer av stål – SSAB Fossil-free och SSAB Zero – som produceras i stort sett utan fossila utsläpp. Som ledande aktör arbetar bolaget för att hela värdekedjan skall bli fossilfri. Bränd kalk står för en större andel av CO2-utsläppen från insatsråvaror (scope 3) vid ståltillverkning så det är viktigt att hitta lösningar för fossilfri tillverkning av bränd kalk. Tomas Hirsch, Director and Head of Energy & ETS, Group Technology på SSAB, berättar:

“Kalk är en viktig insats vid ståltillverkning och det är med stor glädje vi konstaterar att förutsättningarna ser goda ut och att vi därför, tillsammans med SaltX och SMA, kan ta nästa steg i samarbetet, där målsättningen är att undersöka möjligheterna att uppföra en elektrisk anläggning för kalktillverkning vid något av våra stålverk i Norden.”

Sedan slutet på november förra året har verksamhet pågått vid SaltX:s test- och forskningsanläggning (ECRC) i Hofors med två primära målsättningar; intrimning och tester av teknik och system samt att påbörja materialtester, SaltX:s Vd Carl-Johan Linér:

“Att vi nu fått positiva och verifierade resultat, bland annat från tester där SSAB varit involverat i utförandet, är av största vikt för oss. Jag ser stora möjligheter där min förhoppning är att vi tillsammans med SMA Mineral, kan uppföra anläggningar för SSAB:s räkning och på så sätt förstärka deras ledande position inom fossilfri ståltillverkning.”

Del två i förstudiearbetet har inletts och det slutgiltiga resultatet avseende lämplig plats för uppförandet av en ny anläggning förväntas vara klart under 2024.

För mer information:
Carl-Johan Linér, VD, +46 70 532 08 08
 cj.liner@saltxtechnology.com
 Tomas Hirsch, Director & Head of Energy and ETS, +46 70 535 63 91
 tomas.hirsch@ssab.com

Om SaltX:
SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Om SSAB:
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSAB:s ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com

Om Electric Arc Calciner (EAC): 
EAC är en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer i syfte att förändra dess karaktär. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi och separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettningen vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess.

Om ZEQL:
ZEQL [sequel] är ett industriellt partnerskap för elektrifierad tillverkning av bränd kalk som samägs av SMA Mineral och SaltX Technology. Tillverkningsmetoden och fabrikskonceptet innefattar ny innovativ elektrifieringsteknik med tillhörande CO2-separering. Den första fabriken planeras att stå klar 2025. www.zeql.com
 

 

Download PDF

Release