Skip to content

SaltX Technology anlitar Fraunhofer ISE för nästa steg i utvecklingen av framtidens gasvärmepumpar

Det svenska innovations- och energilagringsbolaget SaltX Technology har anlitat det ledande forskningsinstitutet Fraunhofer ISE i Tyskland. Samarbetet med Fraunhofer blir en viktig del i det koncept för gasdrivna värmepumpar som SaltX tar fram för den europeiska marknaden. 

Fraunhofer ISE kommer inledningsvis att bistå med bl a specificering, simulering och dimensionering. Planen är att det tyska forskningsinstitutet i nästa steg kommer att bistå med testning och verifiering av konceptet i labbmiljö.

”Utvecklingen av vårt koncept för gasdrivna värmepumpar går helt enligt plan. Genom att bygga in SaltX-teknologin i gasvärmepumpar kan energiförbrukningen för uppvärmning i hushåll minska med upp till 50 procent, vilket leder till stora miljö- som kostnadsbesparingar. I Fraunhofer får vi, enligt vår mening, den bästa och mest kompetenta partnern för våra ändamål, och som vi dessutom känner mycket väl sedan tidigare. Fraunhofer gjorde bl a verifiering och tester av vårt SunCool-koncept”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Om Fraunhofer ISE
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) i Freiburg, Tyskland, bedriver tillämpad forskning och utveckling kring den teknik som behövs för att möjliggöra ett effektivt och miljövänligt utnyttjande av solenergi samt andra förnyelsebara energikällor. Förutom institutets arbete inom solenergiområdet, är Fraunhofer ledande inom utveckling, testning och verifiering av olika värmepumpar, både elektriska och termiska. Fraunhofer har alla nödvändiga faciliteter, labb och utrustning som behövs för att testa och verifiera en gasvärmepump.  

Fraunhofer leder International Energy Agencys (IEA) expertgrupp avseende nästa generations gasdrivna värmepumpar. Gruppen, som består av representanter från ledande tillverkare, energibolag och akademi, har i uppdrag är att testa och utvärdera befintliga standarder samt föreslå nya och bättre lämpade testmetoder och prestandakrav för gasvärmepumpar, till olika standardiseringsorganen samt till EU kommissionen. Som tidigare meddelats utsågs SaltX Technology nyligen att leda den svenska delegationen i expertgruppen.

Teknologi som möjliggör stora energibesparingar
Gasdrivna värmepumpar är ett av viktigaste SaltX Technologys fokusområden. Den totala globala marknaden för bränsledrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning uppskattas till minst 19 miljoner enheter per år. Inom branschen pågår en intensiv teknikutveckling som syftar till att möjliggöra dels en konvertering till icke-fossila energislag, dels lösningar som minskar energiåtgången och därmed medför lägre kostnader för slutanvändaren. Till de främsta drivkrafterna hör en generellt ökad miljömedvetenhet i kombination med skärpt lagstiftning. Inom EU kommer t ex klassificeringskravet för energieffektivitet i HVAC produkter att bli än hårdare. Från och med 26 september 2019 måste exempelvis alla gasdrivna värmepannor märkta med A+ eller A++ använda omgivningsluften som energikälla och således inkludera en termisk värmepump.

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. SaltX-teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd.

SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68

Download PDF

Release