Skip to content

SaltX Technology årsredovisning 2023

Idag publicerar SaltX Technology Holding AB (publ) sin årsredovisning med tillhörande bolagsstyrningsrapport som beskriver 2023 års verksamhet.

 
 Årsredovisningen för 2023 finns att ladda ner här: https://www.saltxtechnology.com/sv/investor/news/financial-reports/
Bolagsstyrningsrapporten laddas ner här: https://www.saltxtechnology.com/sv/investor/governance/the-swedish-corporate-governance-code-auditor/

 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 

 
Om SaltX: 
SaltX är ett svenskt Greentech-företag som utvecklar och marknadsför hållbar teknologi till nytta för kunder, klimat och samhälle. Bolaget verkar inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Download PDF

SALTX ÅR 2023 SVE