Skip to content

SaltX Technology beviljas europeiskt solfångarpatent

– Intensifierar marknadsföring av SunCool i Europa Nasdaq First North-listade SaltX Technology har av European Patent Office (EPO) beviljats ett patent för andra generationens solfångare. Det är samma lågkostnadsversion som nu börjar serietillverkas i Kina. Patentet gör att SaltX även på den europeiska marknaden kan marknadsföra SunCool-solfångaren som lagrar termisk solenergi under dagen för att leverera värme och kyla under natten.

SaltX samarbetar sedan tidigare med Polens ledande termiska solfångartillverkare – Hewalex – som har tillverkat och levererat SunCool-solfångare med SaltX teknologi till referensanläggningar i både Sverige och Turkiet. Planen är att själva glastuberna med SaltX material ska tillverkas och levereras av NSECT- SaltX partner i Kina, för att sedan monteras in i solfångare i Europa.

”Timingen för detta patent kan inte bli bättre eftersom vi redan har en färdig produkt som fått ett fullgott patentskydd. Vi kan nu öka vår marknadsföring av SunCool i Europa. Huvudfokus ligger dock fortfarande på den kinesiska marknaden där vi står i begrepp att trycka på knappen för full serieproduktion, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Patentet är sedan tidigare registrerat i Sverige och Kina.

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Stockholm
2017-10-09

Download PDF

Release