Skip to content

SaltX Technology beviljas NCS-patent i Australien

SaltX Technology har fått patent beviljat för sin Nano Coated Salt (NCS) teknologi i Australien. NCS är ett av SaltX viktigaste patentområden med patent redan beviljade i Sverige, Kina, USA, EU (EPO) och Japan. 

Återstående länder där patent för NCS sökts och, enligt Bolagets patentombud sannolikt, kommer att beviljas är Brasilien, Indien och Sydkorea.

Genom att integrera NCS-teknologin i vårt SaltX-material förbättras både prestanda och stabilitet över tid. Befintliga energilagringsmetoder uppvisar stora problem med långtidsstabilitet och höga kostnader”, säger Göran Bolin, SaltX CTO och grundare samt en av uppfinnarna bakom NCS.

Om Nano Coated Salt (NCS)

Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nano-partiklar kan mer energi kan lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet medför en hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor såsom vind- och solenergi utan större förluster, till en låg kostnad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68