Skip to content

SaltX Technology beviljas NCS-patent i Sydkorea

SaltX Technology har fått patent beviljat för sin Nano Coated Salt (NCS) teknologi i Sydkorea. NCS är ett av SaltX viktigaste patentområden med patent redan beviljade i Sverige, Kina, USA, EU (EPO), Australien och Japan. 

Återstående länder där patent för NCS sökts och, enligt Bolagets patentombud sannolikt, kommer att beviljas är Brasilien och Indien.

”Med SaltX NCS-teknologi förbättras både prestanda och stabilitet i saltet. Med hjälp av vårt patent kan vi göra termo-kemisk energilagring i salt kommersiellt gångbart. Vi är nöjda att våra patentansökningar världen över har beviljats utan invändningar, och att vi nu kan addera Sydkorea som en viktig marknad”- säger Göran Bolin, SaltX CTO och grundare samt en av uppfinnarna bakom NCS.

Om Nano Coated Salt (NCS)
Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nano-partiklar kan mer energi kan lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet medför en hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor såsom vind- och solenergi utan större förluster, till en låg kostnad.

Om SaltX Technology
SaltX Technology – www.saltxtechnology.com– utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på NASDAQ First North Premier i Stockholm. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68

Stockholm
2018-06-29