Skip to content

SaltX Technology beviljas viktigt patent i Japan

SaltX Technology har fått ytterligare ett patent beviljat för sin Nano Coated Salt (NCS) teknologi – denna gång i Japan. NCS är ett av SaltX Technologys viktigaste patentområden, och teknologin har redan beviljats patent i Sverige, Kina, USA och senast EU (EPO).  

NCS-teknologin spelar en avgörande roll för vårt nya applikationsområde inom lagring av förnyelsebar energi – EnerStore – säger Karl Bohman, VD på SaltX Technology.

Som tidigare meddelats är det, enligt Bolagets patentombud Bergenstråhle & Partners, sannolikt att patent även beviljas i resterande länderna där patent för NCS sökts – Australien, Brasilien, Indien och Sydkorea.

Då vi integrerar NCS-teknologin i vårt SaltX-material förbättras både prestanda och stabilitet över tid. Befintliga energilagringsmetoder uppvisar stora problem med långtidsstabilitet och höga kostnader, säger Göran Bolin, Teknisk chef på SaltX och en av uppfinnarna bakom NCS.

Om Nano Coated Salt (NCS)

Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nano-partiklar kan mer energi kan lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet medför en hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor såsom vind- och solenergi utan större förluster, till en låg kostnad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68

Download PDF

pressmeddelande_NCS_pdf