Skip to content

SaltX Technology beviljas viktigt patent i Kina

Det svenska innovation- och energilagringsbolaget SaltX Technology meddelar att det kinesiska patentverket har beviljat bolagets patentansökan avseende en så kallad termisk transistor. Patentet möjliggör en kostnadseffektiv lösning av SaltX applikation för gasdrivna värmepumpar.

Vår termiska transistor gör att man kan transportera värme från en plats till en annan utan pumpar och konventionella ventiler. Det medför att en gasvärmepump kan tillverkas till en mycket konkurrenskraftig kostnad ”, säger Göran Bolin, uppfinnaren bakom patentet och Teknisk chef för SaltX Technology.

Patent för SaltX termiska transistor har tidigare beviljats på nyckelmarknader i Europa: Sverige, Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

”Hittills har vårt fokus för HeatBoost legat på USA och Europa. Kina har fortfarande en relativt liten penetration vad gäller gasuppvärmning men potentialen är stor då behovet av energieffektiva lösningar ökar. Det här patentet öppnar upp flera affärsmöjligheter på den kinesiska OEM-marknaden”, tillägger SaltX Technologys VD Karl Bohman.

Om HeatBoost

Gasdrivna värmepumpar – HeatBoost – är ett av SaltX Technologys viktigaste fokusområden. Den totala globala marknaden för bränsledrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning uppskattas till minst 19 miljoner enheter per år. 2019 kommer EU att införa nya, striktare märkningskrav för energieffektivitet i värme- och kylprodukter. Då måste alla gasdrivna värmepannor märkta med A+ eller A++ använda omgivningsluften som energikälla och således inkludera en termisk värmepump.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68