Skip to content

SaltX Technology får USA-order på gasdrivna värmepumpar – Säkrar fältförsök med NEEA och Rheem värt 4,5 Mkr

First North-listade SaltX Technology får 4,5 Mkr för att genomföra ett fältförsök för högeffektiva gasvarmvattenberedare. Projektet finansieras av branschorganisationen Northwest Energy Efficiency Alliance (NEEA) och genomförs i nära samarbete med SaltX partner Rheem – USA:s marknadsledande tillverkare av värme- och kylprodukter. Syftet är att placera ut och testa ett antal enheter i utvalda amerikanska hushåll för att skapa marknadsacceptans inför en bred lansering.

Dialogen med NEEA om ett större fältförsök intensifierades i slutet av förra året då SaltX Technology annonserade samarbetet med Rheem. Rheem har tillsammans med NEEA i flera tidigare projekt testat och lanserat andra energieffektiva värmeprodukter.

NEEA är mycket drivande inom energieffektivisering i USA och angelägna om att få fram och lansera kommersiellt gångbara gasprodukter som tekniskt ligger i framkant. Det här projektet blir ett viktigt nästa steg i vår kommersialiseringsplan av gasdrivna värmepumpar i Nordamerika. Det betydande åtagandet från NEEA och Rheem bekräftar det starka marknadsbehovet av SaltX lösning, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Medan SaltX levererar kärnkomponenten till gasvärmepumparna, står Rheem för systemintegration, kvalitetstestning och certifiering och NEEA för installation, driftsättning och datainsamling. NEEA betalar 4,5 Mkr till SaltX medan Rheem bidrar med resurser för testning och verifiering. Projektet startar under andra kvartalet i år och löper fram till och med 2018.  

Med SaltX teknologi kan upp till 50 procent av energiförbrukningen för en gasdriven varmvattenberedare sparas. Varje år säljs cirka fem miljoner gasdrivna varmvattenberedare i USA. Den totala marknadspotentialen för detta segment bara i USA uppskattas till motsvarande cirka 10 miljarder kronor per år.

Om NEEA

Northwest Energy Efficiency Alliance (NEEA) – www.neea.org – grundades 1996 och representerar 140 gasbolag i staterna Idaho, Montana, Washington and Oregon med över 13 miljoner kunder på den amerikanska västkusten.

Om Rheem

Rheem (www.rheem.com) är en global och ledande OEM-tillverkare av alla typer av värme- och kylprodukter – allt i från elektriska värmepumpar och gasdrivna värmepannor till energieffektiva luftkonditioneringssystem. Bolaget grundades 1925 och har huvudkontor i Atlanta, USA, med över tio tillverkningsenheter och försäljningskontor runt om i Nord- och Sydamerika, Mellanöstern och Asien.

 För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj, 2017 kl. 10.00 CET. 

Download PDF

Release