Skip to content

SaltX Technology förstärker patentportföljen ytterligare: Nytt patent beviljat i USA

SaltX Technology har fått patent beviljat i USA för sin Nano Coated Salt (NCS) teknologi. NCS är ett av SaltX Technologys viktigaste patentområden, och teknologin har redan beviljats patent i Sverige och Kina.  

”Då USA är en av våra största och viktigaste marknader, är vi glada att få ett av våra huvudpatent beviljat där. Det stärker vår IP-position ytterligare och öppnar samtidigt upp för nya möjligheter”, säger SaltX Technologys VD Karl Bohman.

Eftersom patent för NCS-teknologin redan har beviljats i flera nyckelmarknader – Sverige, Kina och USA – är det enligt Bolagets patentbyrå Bergenstråhle & Partners, sannolikt att patent även beviljas i de övriga länderna där patent sökts – Australien, Brasilien, Indien, Japan, Sydkorea samt övriga EU-länder (EPO).

Genom att integrera vår NCS-teknologi i alla våra nuvarande applikationer, förbättras SaltX-processen väsentligt, vad gäller både prestanda och stabilitet över tid. Nano Coated Salt kommer att spela en helt avgörande roll inom utveckling av nya energilagrings-applikationer. Befintliga energilagringsmetoder uppvisar stora problem med långtidsstabilitet och höga kostnader”, säger Göran Bolin, Teknisk chef på SaltX Technology och en av uppfinnarna bakom NCS.

Genom att belägga SaltX-materialet (salt och matris) med olika former av nano-partiklar ökar ångkanalerna till och från saltkristallernas kärna, vilket medför att mer energi kan lagras i saltet. Dessutom förhindrar NCS korrosion i värmeväxlaren i vilken SaltX-materialet integreras.

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX™. Bland befintliga OEM-partners återfinns bl a General Electric, Rheem, Alfa Laval och MCC. Genom att integrera SaltX-teknologin i sina respektive värme- och kylprodukter möjliggörs stora energi- och kostnadsbesparingar.

SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

Download PDF

Release