Skip to content

SaltX Technology Holding AB Bokslutskommuniké 2019

FINANSIELLA HÄNDELSER Fjärde kvartalet* Nettoomsättningen uppgick till 0,9 (1,7) mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,9 (-79,8) mkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 (-15,0) mkr Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-1,38) kr Helåret januari – december* Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (6,5) mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -83,8 (-121,1) &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-bokslutskommunike-2019/">Continued</a>

FINANSIELLA HÄNDELSER

Fjärde kvartalet*

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,9 (1,7) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,9 (-79,8) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 (-15,0) mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-1,38) kr

Helåret januari – december*

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (6,5) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -83,8 (-121,1) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -58,8 (-50,6) mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,22 (-2,14) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Fjärde kvartalet

 • SaltX genomförde nyemission om cirka 80,6 mkr som fulltecknades och tar nästa steg mot kommersialisering 
 • Ny strategisk partner i Kina finansierar pilot – Shuangliang bygger och utvecklar en energilagringspilot i Kina

Efter årets utgång

 • Styrelsen föreslår ingen utdelning

*Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från den 1 januari och samtliga siffror för 2019 i denna delårsrapport är inklusive denna förändring. Jämförelsesiffror är inte omräknade.

Styrelsen & VDFör ytterligare information kontakta:

Carl-Johan Liner, VD för SaltX Technology, tel. +46-70 532 08 08

Harald Bauer, CFO för SaltX Technology, tel. +46-708 10 80 34
 

**************************************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Om SaltX TechnologySaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC, tyska Steinmüller och kinesiska Shuangliang. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

21 februari 2020, Stockholm

Download PDF

Release