Skip to content

SaltX Technology Holding AB Bokslutskommuniké 2020

FINANSIELLA HÄNDELSER&nbsp; &nbsp;Fjärde kvartalet&nbsp; -Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,9) mkr&nbsp; -Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,1 (-10,9) mkr&nbsp; -Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,7 (-10,2) mkr&nbsp; -Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,16) kr&nbsp; Helåret januari-december&nbsp; -Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,2) mkr&nbsp; -Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33,4 (-83,8) mkr&nbsp; -Kassaflödet &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-bokslutskommunike-2020/">Continued</a>

FINANSIELLA HÄNDELSER 

 Fjärde kvartalet 

-Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,9) mkr 
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,1 (-10,9) mkr 
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,7 (-10,2) mkr 
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,16) kr 

Helåret januari-december 

-Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,2) mkr 
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33,4 (-83,8) mkr 
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32,5 (-58,8) mkr 
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,41 (-1,22) kr 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Fjärde kvartalet 

-SaltX bygger en reaktor med fluidiseringsteknik för energilagring med nanocoatat salt 
-Så kan SaltX medverka till att Helsingfors blir koldioxidneutralt 

Övrig information 

-Viss påverkan av pandemin konstateras både avseende egen personal och i samarbetet med partners

Stockholm 17 februari 2021  
Styrelsen & VD      

För ytterligare information, vänligen kontakta:   
Carl-Johan  Linér, VD  SaltX Technology  Tel: +46 705 32 08 08   
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46 708 108 034     

*************************************************   

  Denna information är sådan information som  SaltX  Technology  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari, 2021 kl. 08.00  CET.      

Om  SaltX  Technology   
SaltX  Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi.    
SaltX  Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA  Sweden AB, +46-8-528 00 399,  info@fnca.se, är  SaltX Technologys certified  adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com     

Stockholm, 2021-02-17

Download PDF

SALTX Q4 PM