Skip to content

SaltX Technology Holding AB Bokslutskommuniké 2021

FINANSIELLA H&Auml;NDELSER Fj&auml;rde kvartalet Nettooms&auml;ttningen uppgick till &ndash; (&ndash;) mkr R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -13,5 (-8,1) mkr Kassafl&ouml;det fr&aring;n den l&ouml;pande verksamheten uppgick till -13,9 (-6,7) mkr Resultat per aktie f&ouml;re och efter utsp&auml;dning uppgick till -0,15 (-0,10) kr Hel&aring;ret januari &ndash; december Nettooms&auml;ttningen uppgick till 0,2 (0,1) mkr R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -37,6 (-33,4) &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-bokslutskommunike-2021/">Continued</a>

FINANSIELLA HÄNDELSER

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till – (–) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -13,5 (-8,1) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,9 (-6,7) mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,10) kr

Helåret januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,1) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -37,6 (-33,4) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,7 (-32,5) mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,39 (-0,41) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Fjärde kvartalet

 • SaltX nya pilotanläggning – ett steg närmare en fossilfri framtid

Efter periodens ingång

 • SaltX presenterade lyckade resultat för laddningsreaktor i Bollmora
 • SaltX och Alfa Laval i samarbete om att effektivisera energilagret – EnerStore
 • SaltX nya innovation – laddningsreaktor med flera användningsområden

Läs hela rapporten här:
https://saltxtechnology.com/investor/financial-reports/

Stockholm 18 februari 2022
Styrelsen & VD  
  

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

 

*************************************************  

Denna information är sådan information som SaltXTechnology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari, 2022 kl. 08.00 CET.   

Om SaltXTechnology  
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  

Stockholm, 2022-02-18

Download PDF

SALTX Q4 2021 SVE