Skip to content

SaltX Technology Holding AB Bokslutskommuniké 2022

SaltX Technology är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Bolaget avger idag sin bokslutskommuniké för 2022.

“SaltX har inlett två betydande partnerskap med Celsa Armeringsstål i Norge och med SSAB. Målsättningen att förse deras stålverk i Norden med klimatneutral kalk. Partnerskapen inleds med förstudier i syfte att tillsammans med SMA Mineral bygga nya produktionsanläggningar baserat på vår ugnsteknik – EAC (Electric Arc Calciner).”  
 
– Carl-Johan Linér, Vd SaltX 

 Presentation av Bokslutskommunikén 
Rapporten presenteras i en videointervju där SaltX Vd, Carl-Johan Linér, berättar om kvartalet som passerat, svarar på frågor från aktieägare och beskriver bolagets planer framåt. Välkommen att fortsätta skicka eventuella frågor via email-adressen: investor@saltxtechnology.com

Vd-intervju, bokslutskommuniké 2022 med Carl-Johan Linér – https://youtu.be/Akqx-G8r8Js

 
FINANSIELLA HÄNDELSER 

Fjärde kvartalet 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) mkr 

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,9 (-13,5) mkr 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 (-14,3) mkr 

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,15) kr 
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Fjärde kvartalet 

 • Slutrapport för pilotanläggningen i Bollmora klar med tillfredsställande resultat 

 • SMA Mineral beställde första fasen av elektrisk klimatneutral kalkfabrik  

Efter periodens utgång 

 • SaltX och SMA Mineral har ingått partnerskap med Celsa Armeringsstål – planerar för klimatneutral kalkproduktion i Nordnorska Mo i Rana 

 • SaltX investerar 50 mkr i ny demonstrationsanläggning 

 • SaltX, SMA Mineral och SSAB genomför förstudie kring tillämpning av ny teknik för framställning av klimatneutral kalk 
   

Läs hela rapporten här: 
https://investor.saltxtechnology.com/sv/investor/financial-reports/

Stockholm 17 februari 2023 
Styrelsen & Vd   

   
För mer information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, Vd, 070 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 

*************************************************   

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl. 08.00 CET.   
 

Om SaltX Technology   
SaltX Technology är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  

Stockholm, 2023-02-17