Skip to content

SaltX Technology Holding AB byter likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

SaltX Technology Holding AB har ing&aring;tt avtal med Mangold Fondkommission AB om att agera likviditetsgarant i Bolagets aktie. Uppdraget best&aring;r av likviditetsfr&auml;mjande &aring;tg&auml;rder, vilket inneb&auml;r att minska prisskillnaden mellan k&ouml;p- och s&auml;ljkurs f&ouml;r att underst&ouml;dja och garantera en viss likviditet i SaltX-aktien. Syftet &auml;r att skapa en mer r&auml;ttvisande v&auml;rdering, underl&auml;tta handel och minska transaktionskostnader. &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-byter-likviditetsgarant-till-mangold-fondkommission-ab/">Continued</a>

SaltX Technology Holding AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB om att agera likviditetsgarant i Bolagets aktie. Uppdraget består av likviditetsfrämjande åtgärder, vilket innebär att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs för att understödja och garantera en viss likviditet i SaltX-aktien. Syftet är att skapa en mer rättvisande värdering, underlätta handel och minska transaktionskostnader.

Likviditetsgarantiavtalet träder i kraft 16 maj 2016. Avtalet med tidigare likviditetsgaranten, Remium Nordic AB, gällde till och med 15 maj 2016.

Download PDF

SaltX Technology Holding AB byter likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB