Skip to content

SaltX Technology Holding AB Delårsrapport 1, 2021

FINANSIELLA HÄNDELSER   Första kvartalet -Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,1) mkr -Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,1 (-9,2) mkr -Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,8 (-9,0) mkr -Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,12) kr     VÄSENTLIGA HÄNDELSER   Första kvartalet •    SaltX ingick partnerskap för att skala upp … <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-delarsrapport-1-2021/">Continued</a>

FINANSIELLA HÄNDELSER
 
Första kvartalet
-Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,1) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,1 (-9,2) mkr
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,8 (-9,0) mkr
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,12) kr
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
 
Första kvartalet
•    SaltX ingick partnerskap för att skala upp och optimera sin laddningsreaktor
•    SaltX vinnare i Helsinki Energy Challenge

Efter periodens utgång
•    SaltX inleder ett nytt industriellt projekt i Luleå 

Stockholm 3 maj 2021 
Styrelsen & VD  
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, VD SaltX Technology Tel: +46 70 532 08 08  
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46 708 108 034  
 
*************************************************  
Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj, 2021 kl. 08.00 CET.   
 
Om SaltX Technology  
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi.   
SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, +46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  
  
Stockholm, 2021-05-03

 

Download PDF

SaltX Q1 2021