Skip to content

SaltX Technology Holding AB Delårsrapport 1 2022

FINANSIELLA H&Auml;NDELSER&nbsp; F&ouml;rsta kvartalet&nbsp; Nettooms&auml;ttningen uppgick till 0,1 (0,0) mkr&nbsp; R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -12,4 (-8,1) mkr&nbsp; Kassafl&ouml;det fr&aring;n den l&ouml;pande verksamheten uppgick till -12,3 (-7,8) mkr&nbsp; Resultat per aktie f&ouml;re och efter utsp&auml;dning uppgick till -0,14 (-0,11) kr&nbsp; &nbsp; V&Auml;SENTLIGA H&Auml;NDELSER&nbsp; F&ouml;rsta kvartalet&nbsp; SaltX presenterade lyckade resultat f&ouml;r laddningsreaktorn i Bollmora&nbsp; SaltX och Alfa &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-delarsrapport-1-2022/">Continued</a>

FINANSIELLA HÄNDELSER 

Första kvartalet 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) mkr 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,4 (-8,1) mkr 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,3 (-7,8) mkr 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,11) kr 
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Första kvartalet 

 • SaltX presenterade lyckade resultat för laddningsreaktorn i Bollmora 
 • SaltX och Alfa Laval i samarbete om att effektivisera energilagret – EnerStore 
 • SaltX nya innovation – laddningsreaktor med flera användningsområden 

Efter periodens ingång 

 • SaltX och ABB i samarbete för att utforska ny innovativ teknik för elektrisk kalcinering 
 • SaltX projekt i Luleå tar ny riktning mot stålindustrins gröna omställning 
 • SaltX och Norrenergi i samarbete för att stärka framtidens klimatsmarta energinät 

Stockholm 4 maj 2022 
Styrelsen & VD   

Läs hela rapporten här: 
https://saltxtechnology.com/investor/financial-reports/

För mer information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 

*************************************************   

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 08.00 CET.    

Om SaltX Technology   
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com. 

Stockholm, 2022-05-04 

Download PDF

SALTX Q1 2022 SVE uppslag