Skip to content

SaltX Technology Holding AB Delårsrapport 1 2023

SaltX Technology &auml;r ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsf&ouml;r h&aring;llbar teknik som g&ouml;r nytta f&ouml;r kunder, klimat och samh&auml;lle. Bolaget avger idag sin rapport f&ouml;r f&ouml;rsta kvartalet 2023. &nbsp; &nbsp; &ldquo;V&aring;r elektriska l&ouml;sning f&ouml;r kalcinering, EAC, har potential att kraftigt minska kalk- och cementindustrins koldioxidutsl&auml;pp. Piloten under f&ouml;rra &aring;ret var framg&aring;ngsrik, nu satsar vi &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-delarsrapport-1-2023/">Continued</a>

SaltX Technology är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Bolaget avger idag sin rapport för första kvartalet 2023.  
 
“Vår elektriska lösning för kalcinering, EAC, har potential att kraftigt minska kalk- och cementindustrins koldioxidutsläpp. Piloten under förra året var framgångsrik, nu satsar vi på att industrialisera tekniken i vårt storskaliga test- och researchcenter i Hofors. Här lägger vi grunden för storskalig elektrifiering av industrin."  
 
– Carl-Johan Linér, Vd SaltX Technology  

 
Presentation av delårsrapporten 
Rapporten presenteras i en videointervju där SaltX Vd, Carl-Johan Linér berättar om kvartalet som passerat, svarar på frågor från aktieägare och beskriver bolagets planer framåt. Välkommen att fortsätta skicka eventuella frågor via email-adressen: investor@saltxtechnology.com.

Vd-intervju, Delårsrapport kvartal 1 2023 med Carl-Johan Linér – https://youtu.be/Y3Jx8tCO5nE

 
FINANSIELLA HÄNDELSER 

Första kvartalet 

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,3 (0,1) mkr 

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,9 (-12,4) mkr 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,8 (-12,3) mkr 

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,14) kr 
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

 Första kvartalet 

 • SaltX och SMA Mineral har ingått partnerskap med Celsa Armeringsstål – planerar för klimatneutral kalkproduktion i Nordnorska Mo i Rana 

 • SaltX går in i industrialiseringsfas – investerar 50 mkr i ny demonstrationsanläggning 

 • SaltX, SMA Mineral och SSAB genomför förstudie kring tillämpning av ny teknik för framställning av klimatneutral kalk 

 • SaltX beviljades patent för sin elektriska kalcineringsteknik, EAC (Electric Arc Calciner) 

 • SaltX satte spaden i marken – banar väg för kalk- och cementindustrins gröna omställning 

Efter periodens utgång 

 • SaltX och SMA Mineral lanserar ZEQL – ett elektrifierat fabrikskoncept för tillverkning av klimatneutral kalk 

Läs hela rapporten här: 
https://investor.saltxtechnology.com/sv/investor/financial-reports/ 

Stockholm 3 maj 2023 
Styrelsen & Vd   
   
För mer information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, Vd, 070 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 

*************************************************   

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl. 08.00 CET.    

Om SaltX Technology   
SaltX Technology är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.  

Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  

Stockholm, 2023-05-03 

Download PDF

SALTX Q1 2023 SVE ensidig