Skip to content

SaltX Technology Holding AB delårsrapport kvartal 1 2024

SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Bolaget avger idag delårsrapport för första kvartalet 2024.  

 “Med starka partnerskap och med förnyad kompetens i bolagets styrelse, förstärker vi vår position och därmed våra möjligheter att på global nivå bli en viktig aktör för att markant minska industrins utsläpp av koldioxid.”  
 
– Carl-Johan Linér, Vd SaltX  

 
Presentation av Delårsrapporten 
Rapporten presenteras i en videointervju där SaltX Vd, Carl-Johan Linér, berättar om kvartalet som passerat, svarar på frågor från aktieägare och beskriver bolagets planer framåt. Välkommen att fortsätta skicka eventuella frågor via email-adressen: investors@saltxtechnology.com  

Vd-intervju, Delårsrapport kvartal 1 2024 med Carl-Johan Linér – https://youtu.be/JsaJz-UMjXI

 
FINANSIELLA HÄNDELSER 

  Första kvartalet 

  • Nettoomsättningen uppgick till 16,7 (3,3) mkr 

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -22,0 (-8,9) mkr 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,5 (-8,8) mkr 

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,09) kr 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
 
Första kvartalet 

  • SaltX tilldelades ett EU-patent för sin systemlösning som möjliggör infångning av koldioxid på en plats för senare transport till en annan plats för slutlig lagring  

  • SaltX beslutade om riktad nyemission om cirka 38 miljoner kronor och ingick samarbetsavtal med ABB 

  • SaltX redovisade positiva resultat från sin test- och forskningsanläggning, ECRC 

Efter periodens utgång 

  • Inget att rapportera  

Läs hela rapporten här: 
https://www.saltxtechnology.com/sv/investor/news/financial-reports/

Stockholm 3 maj 2024 
Styrelsen & Vd   
   
För mer information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, CEO, 070 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 

*************************************************   
Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 08.00 CET.    

Om SaltX Technology   
SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

 

Stockholm, 2024-05-03 

Download PDF

SALTX Q1 2024 SVE V9