Skip to content

SaltX Technology Holding AB Delårsrapport 2 2022

FINANSIELLA HÄNDELSER Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,6 (-7,9) mkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,1 (-10,3) mkr Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,08) kr VÄSENTLIGA HÄNDELSER Andra kvartalet SaltX och ABB i samarbete för att utforska ny teknik för elektriskt &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-delarsrapport-2-2022/">Continued</a>

FINANSIELLA HÄNDELSER

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,6 (-7,9) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,1 (-10,3) mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,08) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Andra kvartalet

 • SaltX och ABB i samarbete för att utforska ny teknik för elektriskt kalcinering
 • SaltX projekt i Luleå tar ny riktning mot stålindustrins gröna omställning
 • SaltX och Norrenergi i samarbete för att stärka framtidens klimatsmarta energinät
 • Ny teknologi från SaltX möjliggör produktion av “grön bränd kalk” – resultat verifierade av industrin
 • Genombrott för tillverkning av “grön cement” – resultat verifierade av industriexpertis
 • SaltX ingick partnerskap med SMA Mineral för att accelerera omställningen till produktion av “grön kalk”
 • SaltX genomförde en riktad emission om 73 mkr

Efter periodens ingång

Läs hela rapporten här:
https://investor.saltxtechnology.com/sv/investor/financial-reports/

Stockholm 24 augusti 2022
Styrelsen & VD  
  
För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

*************************************************  

Denna information är sådan information som SaltXTechnology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 cirka kl. 08.00 CET.   

Om SaltXTechnology  
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Stockholm, 2022-08-24

Download PDF

SALTX-Q2-2022-SVE-Final-ensiding