Skip to content

SaltX Technology Holding AB Delårsrapport 2 2023

SaltX Technology är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Bolaget avger idag sin rapport för andra kvartalet 2023.  

“Det andra kvartalet i år har i hög utsträckning bestått av förstudier hos industriella kunder samt projektering för världens första klimatneutrala kalkfabrik tillsammans med SMA Mineral.” 
 
– Carl-Johan Linér, Vd SaltX Technology  

Presentation av delårsrapporten 
Rapporten presenteras i en videointervju där SaltX Vd, Carl-Johan Linér berättar om kvartalet som passerat, svarar på frågor från aktieägare och beskriver bolagets planer framåt. Välkommen att fortsätta skicka eventuella frågor via email-adressen: investor@saltxtechnology.com.

Vd-intervju, Delårsrapport kvartal 2 2023 med Carl-Johan Linér – https://youtu.be/Sxo15BMB_Po

 
FINANSIELLA HÄNDELSER 

Andra kvartalet 

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,6 (0,0) mkr 

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,5 (-16,6) mkr 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –8,4 (-14,1) mkr 

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,16) kr 

Delåret januari – juni 

  • Nettoomsättningen uppgick till 6,9 (0,1) mkr 

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -21,4 (-29,0) mkr 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –17,2 (-26,4) mkr 

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,30) kr 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER  

 Andra kvartalet 

  • SaltX och SMA Mineral lanserade ZEQL – ett koncept för elektrifierad tillverkning av klimatneutral kalk 

  • SaltX inledde ett samarbete med Dalmia Barat Ltd, en ledande indisk cementtillverkare 

Läs hela rapporten här: 
https://www.saltxtechnology.com/sv/investor/news/financial-reports/ 

Stockholm 23 augusti 2023 
Styrelse & Vd   
   
För mer information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, Vd, 070 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 

*************************************************   

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2023 kl. 08.00 CET.    

Om SaltX Technology   
SaltX Technology är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.  

Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  

Stockholm, 2023-08-23 

Download PDF

SALTX Q2 2023 SVE Final