Skip to content

SaltX Technology Holding AB Delårsrapport 3 2021

FINANSIELLA H&Auml;NDELSER Tredje kvartalet Nettooms&auml;ttningen uppgick till 0,1 (0,0) mkr R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -8,0 (-8,0) mkr Kassafl&ouml;det fr&aring;n den l&ouml;pande verksamheten uppgick till -3,7 (-6,6) mkr Resultat per aktie f&ouml;re och efter utsp&auml;dning uppgick till -0,05 (-0,11) kr Del&aring;ret januari &ndash; september Nettooms&auml;ttningen uppgick till 0,2 (0,1) mkr R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -24,0 (-25,3) &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-delarsrapport-3-2021/">Continued</a>

FINANSIELLA HÄNDELSER

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,0 (-8,0) mkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 (-6,6) mkr
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,11) kr

Delåret januari – september

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,1) mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -24,0 (-25,3) mkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,8 (-25,8) mkr
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,24 (-0,32) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Tredje kvartalet

  • SaltX i samarbetsavtal med ABB inom styrsystem

Läs hela rapporten här:
https://saltxtechnology.com/investor/financial-reports/

Stockholm 4 november 2021 
Styrelsen & VD  
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Carl-Johan Linér, VD SaltX Technology Tel: +46 70 532 08 08  
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46 708 108 034  

*************************************************  

Denna information är sådan information som SaltXTechnology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november, 2021 kl. 08.00 CET.   

Om SaltX Technology  
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar baserat på nanocoatat salt. SaltX mål är att utveckla och erbjuda hållbara tekniska lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, +468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com. 

Stockholm, 2021-11-04

Download PDF

SALTX Q3 2021 SVE