Skip to content

SaltX Technology Holding AB Delårsrapport 3 2022

SaltX Technology är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Bolaget avger idag sin rapport för tredje kvartalet 2022.

Genom vår senaste innovation, EAC, har vi nu ytterligare ett starkt ben att stå på̊. SaltX blir en viktig och stark aktör för att kraftigt kunna minska de industriella globala koldioxidutsläppen. Vår strävan med den här tekniken är att befästa en position som ett bolag som har kompetens, kraft och vilja att minska industrins koldioxidutsläpp – vi kallar oss ett House of Decarbonization”. – Carl-Johan Linér, VD SaltX

Presentation av kvartalsrapporten
I samband med denna rapport har bolaget valt att spela in en intervju med SaltX VD, följ länk nedan. Carl-Johan berättar om kvartalets som har gått, svarar på frågor samt beskriver planerna framåt. Välkommen att fortsätta skicka eventuella frågor via email-adressen: investor@saltxtechnology.com.

VD-intervju, kvartal 3 2022 med Carl-Johan Linér – https://youtu.be/mYXDEnESD2Y

FINANSIELLA HÄNDELSER

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,1) mkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,7 (-8,0) mkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,0 (-3,7) mkr
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,05) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Tredje kvartalet

  • SaltX Technology inledde ett kommersiellt samarbete med SMA Mineral AB, en av Nordens ledande kalkproducenter. Samarbetet syftar till att påskynda den gröna övergången inom kalk-och cementindustrin med SaltX innovation – Electric Arc Calciner
  • Per Bodén, SMA Mineral AB vald till ny styrelseledamot

Läs hela rapporten här:
https://investor.saltxtechnology.com/sv/investor/financial-reports/

Stockholm 4 november 2022
Styrelsen & VD  
  
För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

*************************************************  

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl. 08.00 CET.   

Om SaltX Technology  
SaltX Technology är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: 
www.saltxtechnology.com.

Stockholm, 2022-11-04

Download PDF

SALTX Q3 2022 SVE