Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport 1 2019

Del&aring;rsrapport 1 Finansiella h&auml;ndelser&nbsp; F&ouml;rsta kvartalet&nbsp;-Nettooms&auml;ttningen uppgick till -1,7 (1,5) mkr.-R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -20,1 (-13,8) mkr.-Kassafl&ouml;det fr&aring;n den l&ouml;pnade verksamheten uppgick till -25,2 (-12,2) mkr.&nbsp;-Resultat per aktie f&ouml;re och efter utsp&auml;dning uppgick till -0,30 (-0,25) kr.&nbsp; V&auml;sentliga h&auml;ndelser F&ouml;rsta kvartalet&nbsp;-Karl Bohman slutar som VD &ndash; Harald Bauer tilltr&auml;der som tf VD-SaltX avtalar om att &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-publ-delarsrapport-1-2019/">Continued</a>

Delårsrapport 1

Finansiella händelser 

Första kvartalet 
-Nettoomsättningen uppgick till -1,7 (1,5) mkr.
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,1 (-13,8) mkr.
-Kassaflödet från den löpnade verksamheten uppgick till -25,2 (-12,2) mkr. 
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,25) kr. 


Väsentliga händelser

Första kvartalet 
-Karl Bohman slutar som VD – Harald Bauer tillträder som tf VD
-SaltX avtalar om att avsluta licens för gasvärmepumpar i Kina

Efter periodens utgång
-Stort intresse när SaltX invigde pilotanläggningen i Berlin
-Carl-Johan Linér ny VD för SaltX Technology – Gedigen erfarenhet från ABB:s kraftverksamhet 

Stockholm 3 maj 2019
Styrelsen & VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Harald Bauer, VD SaltX Technology: Tel: +46–708 108 034

*************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj, 2019 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, +46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

Download PDF

Release